Pris for beste tjeneste på nett

Den elektroniske løsningen for søknad om bostøtte har fått pris for beste tjeneste på nett. - En tydelig anerkjennelse av det omfattende moderniseringsarbeidet Husbanken har igangsatt, sier en stolt husbankdirektør

DIFi har vært opptatt av å belønne tjenester som  utnytter mulighetene digitaliseringen gir, sier Ingelin Killengren i en pressemelding fra utdelingen.

- Denne prisen er en stor anerkjennelse av digitaliseringsarbeidet i Husbankens moderniseringsprogram SIKT, og går til alle de som med stort engasjement og alvor har utviklet løsningen. Dette gjelder både de som har kartlagt og oversatt brukerbehovene, de som har utviklet det tekniske og ikke minst kommunene og Oslo kommune i særdeleshet som har bidratt med testing av løsningen. Vi ønsket ikke bare «sette strøm» på papirskjemaet. Vi så muligheter for forbedring og fjerning av tidstyver sier Bård Øistensen, administrerende direktør i Husbanken. (Artikkelen fortsetter under bildet)

eSøknad bostøtte er utviklet med ett hovedhensyn: å forenkler søknadsprosessen for søker og samtidig effektivisere arbeidsprosessene for kommunale saksbehandlere. Den elektroniske søknaden sparer kommunene for mange tusen saksbehandlingstimer når den er tatt i bruk fullt ut. Det har vært sentralt å legge til rette for at informasjon som det offentlige allerede har, ikke skal være nødvendig å skrive inn. Søkeren skal raskt få en indikasjon på om bostøtte kan innvilges og også få guiding underveis i utfyllingen. En sentral premiss er tilrettelegging for «mobile first», altså å rette løsningen mot mobile brukerflater først og pc deretter. Løsningen tilfredsstiller også kravene til brukervennlighet og tilgjengelighet.

- eSøknad bostøtte har fornyet og forenklet søknadsprosessen for brukerne, og bidrar til regjeringens mål om «en enklere hverdag for folk flest». Vi håper at søkerne opplever forbedring i forhold til det gamle fire siders papirsøknadsskjemaet. Neste oppgave som vi allerede er i full gang med, er eSøknad startlån, sier husbankdirektøren.

Se pressemelding fra DIFi her

Se den elektroniske løsningen for esøknad bostøtte her