Leverandører reduserer pappen

I et prøveprosjekt pakker dataleverandøren Dell ut maskinene og tar med returpappen rett til gjenvinning og gjenbruk. Prosjektet inngår i Husbankens miljøprogram.

Husbanken er en av ti statlige etater som deltar i det offentlige arbeidet for å bli klimanøytrale. Målet er å bli klimanøytral innen 2030. Å påvirke leverandører til å pakke samme varenummer i bulk i stedenfor å ha papp og isopor rundt hver pc, er ett av tiltakene som vil slå ut på klimaregnskapet. Dell som er hovedleverandør til Husbanken av pc og datautstyr, testet ut dette da de hadde første leveranse av nye pc’er  i en rekke på flere.
70 pc’er ble pakket ut og papp ble skilt fra isopor, før alt ble kjørt rett til gjenvinning eller gjenbruk.

- Målet er at leverandører som for eksempel Dell pakker varer med samme varenummer i bulk, slik at vi får alt på en pall, istedenfor enkeltvis i hver sin pappeske, sier avdelingsdirektør Eldar Hovda for IT drift og infrastruktur i Husbanken.

De gratulerte hverandre, Husbankens miljøsjef Ole Bjørn Edner og Dells representant Ola Lauten, med returpappforsøket. Leif Småland og Eldar Hovda kan konstatere at det sparer både tidsbruk og avfallsmengde.

IT-avdelingen har allerede redusert energiforbruket med 105 000 kwh ved å erstatte serverne i bygget i Drammen med virtuelle servere.
- Dette er en miljøbesparelse som er helt reell. Vi får ikke benyttet overskuddsvarmen disse serverne produserer til noe annet heller. I tillegg til de 105 000 kilowattimene vi har spart, sparer vi også kostnader til kjøling av serverrommet, forklarer Hovda.

Husbankens bidrag
- Vi har beregnet vårt utslipp ved kontorene i Drammen i 2010 til 390 tonn CO2, sier miljøsjef Ole Bjørn Edner i Husbanken. Reduksjon av dette utslippet vil først og fremst kunne skje gjennom enøktiltak og kjøp av strøm som opprinnelsesgaranti. Det vil også ha en god effekt om flere valgte kollektivt til jobben.
- Vi ser det paradoksale i at etter at stadig flere av nyansettelsene rekrutteres fra nærmiljøet rundt Drammen, går andelen kollektivreiser ned. I tillegg jobber det mange i Husbanken med ekstra lang reisevei.