Årsmelding 2011: Husbanken lykkes bare om kommunene lykkes

Mens pressområder sliter med lavt boligtilbud og prisvekst, sliter distriktene med fraflytting og prisfall. Husbanken er til stede i kommunene for å gi tilpasset tilbud, sier adminstrerende direktør Bård Øistensen om 2011.

Både tilflyttings- og fraflyttingskommuner kan ha betydelig levekårsproblemer som må møtes med lokalt tilpassede velferdstiltak av forskjellige slag, understreker husbankdirektøren.

Økende gruppe unge
I 2011 fortsatte økningen i startlåndsøknader og mottakere.

- Startlånet er et kraftfullt boligpolitisk instrument. Samtidig foteller 2011-statstikken oss at en stadig økende gruppe av startlånmottakerne er unge i etalberingsfasen med relativt høye inntekter. Disse er ikke hovedmålgruppen for offentlig bistand på boligmarkedet. Vi har derfor satt fokus på å innrette ordningene slik at den riktige prioriteringen for målgruppene ivaretas, samtidig som kredittvurdering og rådgivning gjennomføres, understerker Øistensen i årsmeldingen for 2011.

 

Du finner hele årsmeldingen og Årsrapporten under "Om Husbanken/Årsmeldinger"