Kontakt Styring og utvikling

Kontoret held til i Drammen og har ansvar for den overordna styringa og rapporteringa i Husbanken og kontakt med departementa.

Åpningstider:

 
Måndag - fredag, 08:00 - 15:45 (15. september - 14. mai)
Måndag - fredag, 08:00 - 15:00 (15. mai - 14. september)
 
Postadresse: Husbanken, 
Postboks 1404, 
8002 Bodø

Fakturaadresse:  

Faktura til Husbanken skal leverast elektronisk i EHF-format. EHF er formatet staten brukar for å handsame elektroniske faktura.Fakturaadressa for EHF er NO942114184

Om du ikkje har system som støtter EHF kan du sende faktura til denne e-postadressa:  pdf.husbanken@bscs.basware.com

advarselVer merksam på at vanleg e-post er usikra og utan kryptering. Ikkje send sensitive opplysningar eller opplysningar belagt med teieplikt på e-post.

 konvolutt

Skriv til oss

post@husbanken.no
 

 telefon

Ring oss

22 96 16 00
 

 Bygning med åpen dør

Besøksadresse

Grønland 53
Drammen


Navn Stilling Telefon
Vibeke Warholm Kontordirektør 489 49 086
Magne Hyrve Direktør 32 26 27 69
Irene Øyangen Seniorrådgjevar 32 26 27 79
Marthe Øynes Seniorrådgjevar 32 26 26 27
Trygve Mollan  Fagdirektør 32 26 26 18
Styring og rapportering
André H. Johannessen Avd.direktør 32 26 27 65
Anja Katrine Halvorsen Seniorrådgjevar 32 26 26 43
Atle Rabe Fagdirektør 32 26 26 87
Bente Antun Rådgjevar/forværelse 32 26 26 11
Bård Øistensen Fagdirektør 32 26 26 10
Heidi Noodt Seniorrådgjevar 32 26 27 77
Kjell Magne Fossheim Seniorrådgjevar 32 26 26 86
Morten Hole Seniorrådgjevar 32 26 27 47
Thor Haslestad Seniorrådgjevar 32 26 27 84
Trine Melheim Fagdirektør 32 26 26 94
Una Svamo Rådgjevar 32 26 26 59
HR og utvikling
Ellen Risberg Avd.direktør 32 26 26 34
Lilli Molnes Seniorrådgjevar 32 26 26 17
Aud Rønning Seniorrådgjevar 32 26 26 52
Bjørn Brennesvik Fagdirektør 971 92 985
Tonje Tiller Gogstad Seniorrådgjevar 32 26 26 75