Kontakt Styring og utvikling

Kontoret held til i Drammen og har ansvar for den overordna styringa og rapporteringa i Husbanken og kontakt med departementa.

Opningstider

Måndag—fredag, kl. 08.00—15.45 (15. september—14. mai)
Måndag—fredag, kl. 08.00—15.00 (15. mai—14. september)

Kontaktinformasjon

Telefon: 22 96 16 00

E-post: post@husbanken.no 
Ver merksam på at vanleg e-post er usikra og utan kryptering. Ikkje send sensitive opplysningar eller opplysningar belagt med teieplikt på e-post.

Postadresse: Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø

Organisasjonsnummer: 942 114 184

Fakturaadresse

Faktura til Husbanken skal leverast elektronisk i EHF-format. EHF er formatet staten bruker for å behandle elektroniske fakturaer. Fakturaadressa for EHF er NO942114184

Om du ikkje har system som støttar EHF kan du sende faktura til denne e-postadressa: pdf.husbanken@bscs.basware.com

Besøksadresse

Grønland 53, Drammen

Tilsette
Navn Stilling Telefon
Vibeke Røise Warholm Kontordirektør 32 26 27 82
Strategi, styring og rapportering
André H. Johannessen Avd.direktør 32 26 27 65
Anja Katrine Halvorsen Seniorrådgjevar 32 26 26 43
Arslan Mohammed Fagdirektør 32 26 27 63
Bård Øistensen Fagdirektør 32 26 26 10
Geir Kåre Rønningen Seniorrådgjevar 32 26 27 74
Jan N. A. Ingebrigtsen Seniorrådgjevar 32 26 26 36
Maria Bergli Seniorrådgjevar 32 26 27 59
Morten Hole Seniorrådgjevar 32 26 27 47
Thor Haslestad Seniorrådgjevar 32 26 27 84
Tuan Anh Ngu Seniorrådgjevar 32 26 26 84
Trygve Mollan  Fagdirektør 32 26 26 18
Organisasjonsutvikling og HR
Peggy Jensen Avd.direktør 46 00 76 93
Aud Rønning Seniorrådgjevar 32 26 26 52
Bjørn Brennesvik Fagdirektør 97 19 29 85
Elin Berg Rådgjevar 32 26 26 11
Kjetil Østern Fagdirektør 32 26 27 94
Lilli Molnes Seniorrådgjevar 32 26 26 17
Magne Hyrve Direktør 32 26 27 69
Tonje Tiller Gogstad Seniorrådgjevar 32 26 26 75