Kontakt Styring og utvikling

Kontoret held til i Drammen og har ansvar for den overordna styringa og rapporteringa i Husbanken og kontakt med departementa.

Opningstider

Måndag - fredag, 08:00 - 15:45 (15. september - 14. mai)
Måndag - fredag, 08:00 - 15:00 (15. mai - 14. september)

Postadresse

Husbanken,
Postboks 1404,
8002 Bodø

Fakturaadresse

Faktura til Husbanken skal leverast elektronisk i EHF-format. EHF er formatet staten bruker for å behandle elektroniske fakturaer. Fakturaadressa for EHF er NO942114184

Om du ikkje har system som støttar EHF kan du sende faktura til denne e-postadressa: pdf.husbanken@bscs.basware.com

Tilsette
Navn Stilling Telefon
Vibeke Warholm Kontordirektør 489 49 086
Strategi, styring og rapportering
André H. Johannessen Avd.direktør 32 26 27 65
Anja Katrine Halvorsen Seniorrådgjevar 32 26 26 43
Bård Øistensen Fagdirektør 32 26 26 10
Geir Kåre Rønningen Seniorrådgjevar 32 26 27 74
Ingrid Heimdal Fagdirektør 32 26 27 75
Irene Øyangen Seniorrådgjevar 32 26 27 79
Jan N. A. Ingebrigtsen Seniorrådgjevar 32 26 26 36
Morten Hole Seniorrådgjevar 32 26 27 47
Thor Haslestad Seniorrådgjevar 32 26 27 84
Tuan Anh Ngu Seniorrådgjevar 32 26 26 84
Trygve Mollan  Fagdirektør 32 26 26 18
Organisasjonsutvikling og HR
Peggy Jensen Avd.direktør 460 07 693
Ellen Risberg Fagdirektør 32 26 26 34
Aud Rønning Seniorrådgjevar 32 26 26 52
Bjørn Brennesvik Fagdirektør 971 92 985
Lilli Molnes Seniorrådgjevar 32 26 26 17
Magne Hyrve Direktør 32 26 27 69
Tonje Tiller Gogstad Seniorrådgjevar 32 26 26 75