Kontakt Styring og utvikling

Kontoret held til i Drammen og har ansvar for den overordna styringa og rapporteringa i Husbanken og kontakt med departementa.

Åpningstider

Måndag - fredag, 08:00 - 15:45 (15. september - 14. mai)
Måndag - fredag, 08:00 - 15:00 (15. mai - 14. september)

Postadresse

Husbanken,
Postboks 1404,
8002 Bodø

Fakturaadresse

Faktura til Husbanken skal leverast elektronisk i EHF-format. EHF er formatet staten bruker for å behandle elektroniske faktura. Fakturaadressa for EHF er NO942114184

Om du ikkje har system som støttar EHF kan du sende faktura til denne e-postadressa: pdf.husbanken@bscs.basware.com

Tilsette
Navn Stilling Telefon
Vibeke Warholm Kontordirektør 489 49 086
Strategi, styring og rapportering
André H. Johannessen Avd.direktør 32 26 27 65
Anja Katrine Halvorsen Seniorrådgjevar 32 26 26 43
Atle Rabe Fagdirektør 32 26 26 87
Bente Antun Rådgjevar/forværelse 32 26 26 11
Bård Øistensen Fagdirektør 32 26 26 10
Heidi Noodt Seniorrådgjevar 32 26 27 77
Irene Øyangen Seniorrådgjevar 32 26 27 79
Kjell Magne Fossheim Seniorrådgjevar 32 26 26 86
Morten Hole Seniorrådgjevar 32 26 27 47
Thor Haslestad Seniorrådgjevar 32 26 27 84
Trine Melheim Fagdirektør 32 26 26 94
Trygve Mollan  Fagdirektør 32 26 26 18
Organisasjonsutvikling og HR
Ellen Risberg Avd.direktør 32 26 26 34
Aud Rønning Seniorrådgjevar 32 26 26 52
Bjørn Brennesvik Fagdirektør 971 92 985
Lilli Molnes Seniorrådgjevar 32 26 26 17
Magne Hyrve Direktør 32 26 27 69
Tonje Tiller Gogstad Seniorrådgjevar 32 26 26 75