Kontakt Lån og tilskot

Kontoret held til i Drammen og har ansvar for dei økonomiske verkemidla som Husbanken forvaltar.

Opningstider

Måndag—fredag, kl. 08.00—15.45 (15. september—14. mai)
Måndag—fredag, kl. 08.00—15.00 (15. mai—14. september)

Kontaktinformasjon

Telefon: 22 96 16 00

E-post: post@husbanken.no 
Ver merksam på at vanleg e-post er usikra og utan kryptering. Ikkje send sensitive opplysningar eller opplysningar belagt med teieplikt på e-post.

Postadresse: Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø

Organisasjonsnummer: 942 114 184

Fakturaadresse

Faktura til Husbanken skal leverast elektronisk i EHF-format. EHF er formatet staten bruker for å behandle elektroniske fakturaer. Fakturaadressa for EHF er NO942114184

Om du ikkje har system som støttar EHF kan du sende faktura til denne e-postadressa: pdf.husbanken@bscs.basware.com

Besøksadresse

Grønland 53, Drammen

Tilsette
Navn Stilling Telefon
Rune Robertsen Kontor­direktør 32 26 26 15
Bustøtte
Hanne Krogh Lyng Sundbø Avd. direktør 32 26 26 26
Andreas Fjelltoft Senior­rådgjevar 32 26 27 97
Ann Lisbeth Eriksen Senior­rådgjevar 22 96 16 09
Bushra Abbas Senior­rådgjevar 32 26 26 89
Kjell Magne Fossheim Senior­rådgjevar 32 26 26 86
Margunn Brusegård Senior­rådgjevar 95 48 50 30
Siv A. Brynestad Prosjekt­leiar 32 26 26 28
Vibeke Starheim Senior­rådgjevar 32 26 27 83
Forvaltning
Inger Bjelbøle Bakken Avd. direktør 32 26 27 46
Betty Stephensen Senior­rådgjevar 32 26 27 61
Anne Opsal Svela Rådgjevar 32 26 27 60
Cathrine Selvik Klaussen Rådgjevar 32 26 26 71
Karin Løkken Rådgjevar 32 26 27 50
Lena Finkenhagen Senior­rådgjevar 32 26 27 85
Lillian Brudevoll Rådgjevar 32 26 27 67
Linda Fjeldheim Aamoth Senior­rådgjevar 32 26 27 49
Marianne Sønåsen Senior­rådgjevar 32 26 27 89
Marit Øyen Stålesen Fag­direktør 90 61 59 93
Ritika Kaura Senior­rådgjevar 32 26 26 61
Sonia Rehman Rådgjevar 32 26 26 50
Synøve Kringlebu Senior­rådgjevar 32 26 26 69
Torunn Bøhler Senior­rådgjevar 32 26 27 43
Unni Gromsrud Rådgjevar 32 26 27 53
Trond Hansen Senior­rådgjevar 32 26 27 48
Vidar Myhren Senior­rådgjevar 32 26 26 78
Sølvi Heiås Rådgjevar 91 64 42 72  
Økonomiske virkemiddel
Tor Wigulf Christensen Avd. direktør 91 55 91 09
Atle Rabe Fag­direktør 32 26 26 87
Behrooz Elyasi Senior­rådgjevar 41 33 37 35
Berit Nyland Senior­rådgjevar 41 25 10 05
Espen Paus Senior­rådgjevar 91 60 76 37
Heidi Noodt Senior­rådgjevar 32 26 27 77
Marius Holt Senior­rådgjevar 97 15 32 13
Marius Throndsen Senior­rådgjevar 55 30 66 59
Nina Børsheim Tømmervåg Fag­direktør 32 26 26 79
Ole Morten Holm Senior­rådgjevar 47 62 36 61
Per Ove Jensen Fag­direktør 73 89 23 34
Randi Mathiesen Senior­rådgjevar 32 26 26 31
Rune Sølvberg Senior­rådgjevar 32 26 26 66
Silje Øgård (i permisjon) Senior­rådgjevar 99 36 24 80
Svein Aage Johansen Prosjekt­leiar 73 89 23 22
Øystein Netteberg Fag­direktør 32 26 26 88
Viggo Nordvik Fag­direktør 32 26 26 68
Hodan Adan Rådgjevar 32 26 26 73