Kontakt Lån og tilskot

Kontoret held til i Drammen og har ansvar for dei økonomiske verkemidla som Husbanken forvaltar.

Opningstider

Måndag - fredag, 08:00 - 15:45 (15. september - 14. mai)
Måndag - fredag, 08:00 - 15:00 (15. mai - 14. september)

Postadresse

Husbanken,
Postboks 1404,
8002 Bodø

Fakturaadresse

Faktura til Husbanken skal leverast elektronisk i EHF-format. EHF er formatet staten bruker for å behandle elektroniske fakturaer. Fakturaadressa for EHF er NO942114184

Om du ikkje har system som støttar EHF kan du sende faktura til denne e-postadressa: pdf.husbanken@bscs.basware.com

Tilsette
Navn Stilling Telefon
Rune Robertsen Kontordirektør 32 26 26 15
Bustøtte
Hanne Krogh Lyng Sundbø Avd.direktør 32 26 26 26
Ann Lisbeth Eriksen Seniorrådgjevar 22 96 16 09
Bushra Abbas Seniorrådgjevar 32 26 26 89
Kjell Magne Fossheim Seniorrådgjevar 32 26 26 86
Margunn Brusegård Seniorrådgjevar 954 85 030
Siv A. Brynestad Prosjektleiar 32 26 26 28
Vibeke Starheim Seniorrådgjevar 32 26 27 83
Forvaltning
Inger Bjelbøle Bakken Avd. direktør 32 26 27 46
Betty Stephensen Seniorrådgjevar 32 26 27 61
Anne Opsal Svela Rådgjevar 32 26 27 60
Cathrine Selvik Klaussen Rådgjevar 32 26 26 71
Kari Anne Marcussen Seniorrådgjevar 32 26 26 64
Karin Løkken Rådgjevar 32 26 27 50
Lena Finkenhagen Seniorrådgjevar 32 26 27 85
Lillian Brudevoll Rådgjevar 32 26 27 67
Linda Fjeldheim Aamoth Seniorrådgjevar 32 26 27 49
Marianne Sønåsen Seniorrådgjevar 32 26 27 89
Ritika Kaura Rådgjevar 32 26 26 61
Sonia Rehman Rådgjevar 32 26 26 50
Synøve Kringlebu Seniorrådgjevar 32 26 26 69
Torunn Bøhler Seniorrådgjevar 32 26 27 43
Unni Gromsrud Rådgjevar 32 26 27 53
Trond Hansen Seniorrådgjevar 32 26 27 48
Vidar Myhren Seniorrådgjevar 32 26 26 78
Økonomiske virkemidler
Tor Wigulf Christensen Avd. direktør 915 59 109
Atle Rabe Fagdirektør 32 26 26 87
Behrooz Elyasi Seniorrådgjevar 413 33 735
Berit Nyland Seniorrådgjevar 41 25 10 05
Espen Paus Seniorrådgjevar 916 07 637
Heidi Noodt Seniorrådgjevar 32 26 27 77
Marit Øyen Stålesen Fagdirektør 906 15 993
Marius Holt Seniorrådgjevar 971 53 213
Marius Throndsen Seniorrådgjevar 55 30 66 59
Nina Børsheim Tømmervåg Fagdirektør 32 26 26 79
Per Ove Jensen Fagdirektør 73 89 23 34
Randi Mathiesen Seniorrådgjevar 32 26 26 31
Rune Sølvberg Seniorrådgjevar 32 26 26 66
Silje Øgård Seniorrådgjevar 99 36 24 80
Svein Aage Johansen Prosjektleiar 73 89 23 22
Øystein Netteberg Fagdirektør 32 26 26 88