Kontakt Lån og tilskot – Nordland, Vestland og Rogaland

Kontoret held til i Bodø og Bergen, og har ansvar for dei økonomiske verkemidla som Husbanken forvaltar i Nordland, Vestland og Rogaland.

Opningstider

Måndag—fredag, kl. 08.00—15.45 (15. september—14. mai)
Måndag—fredag, kl. 08.00—15.00 (15. mai—14. september)

Kontaktinformasjon

Telefon: 22 96 16 00

E-post: post@husbanken.no 
Ver merksam på at vanleg e-post er usikra og utan kryptering. Ikkje send sensitive opplysningar eller opplysningar belagt med teieplikt på e-post.

Postadresse: Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø

Organisasjonsnummer: 942 114 184

Fakturaadresse

Faktura til Husbanken skal leverast elektronisk i EHF-format. EHF er formatet staten bruker for å behandle elektroniske fakturaer. Fakturaadressa for EHF er NO942114184

Om du ikkje har system som støttar EHF kan du sende faktura til denne e-postadressa: pdf.husbanken@bscs.basware.com

Tilsette
Navn Stilling Telefon
Anne Maria Langeland Kontordirektør 55 30 66 01
Nordland
Lena Elisabeth Jørgensen Avd.direktør 75 54 93 34
Rita Berg Seniorrådgjevar 75 54 93 14
Ann-Karin Bergland Seniorrådgjevar 75 54 93 24
Martine Karlsen Førstesekretær 75 54 93 43
Brit Larssen Rådgjevar 75 54 93 19
Iris Linchausen Seniorrådgjevar 75 54 93 18
Geir-Ove Meland Seniorrådgjevar 75 54 93 05
Aina Elisabeth Saxrud Seniorrådgjevar 75 54 93 42
Vestland og Rogaland
Bjarte Bøe Alræk Avd.direktør 55 30 66 05
Anne Marie Løvik Seniorrådgjevar 55 30 66 74
Anne Gro Rolland Rådgjevar 55 30 66 67
Bente Bentzen Rådgjevar 55 30 66 39
Britt Nina Borge Seniorrådgjevar 55 30 66 48
Eli Tveit Rådgjevar 55 30 66 11
Frida Skaara Rådgjevar 55 30 66 80
Frode Hovlandsdal Seniorrådgjevar 55 30 66 08
Geir Takvam Seniorrådgjevar 55 30 66 12
Jane Solvang Seniorrådgjevar 55 30 66 09
Lene Vikøren Seniorrådgjevar 55 30 66 29
May Britt Elvik Rådgjevar 55 30 66 34
Roger Olsen Seniorrådgjevar 55 30 66 50
Øivind Ørgersen Rådgjevar 55 30 66 58
Fredrik Skeie Seniorrådgjevar 55 30 66 77