Kontakt Kunnskap

Kontoret held til i Drammen og har ansvar for å utvikle Husbanken til å oppnå ei nasjonal kunnskapsrolle innanfor sosial bustadpolitikk.

Opningstider

Måndag—fredag, kl. 08.00—15.45 (15. september—14. mai)
Måndag—fredag, kl. 08.00—15.00 (15. mai—14. september)

Kontaktinformasjon

Telefon: 22 96 16 00

E-post: post@husbanken.no 
Ver merksam på at vanleg e-post er usikra og utan kryptering. Ikkje send sensitive opplysningar eller opplysningar belagt med teieplikt på e-post.

Postadresse: Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø

Organisasjonsnummer: 942 114 184

Fakturaadresse

Faktura til Husbanken skal leverast elektronisk i EHF-format. EHF er formatet staten bruker for å behandle elektroniske fakturaer. Fakturaadressa for EHF er NO942114184

Om du ikkje har system som støttar EHF kan du sende faktura til denne e-postadressa: pdf.husbanken@bscs.basware.com

Besøksadresse

Grønland 53, Drammen

Tilsette
Navn Stilling Telefon
Marcus Zackrisson Kontordirektør 32 26 26 91
Bjørn Pedersen Fagdirektør 32 26 26 20
Birthe Strand Seniorrådgjevar 32 26 26 37
Gry Kongsli Prosjektleiar 73 89 23 15
Hermund Urstad Seniorrådgjevar 90 83 69 36
Ingvild Fosse Seniorrådgjevar 32 26 27 32
Merete Sandnes Råen Prosjektleiar 73 89 23 12
Thomas Becke Fagdirektør 32 26 26 42
Mari Frøseth Seniorrådgjevar 73 89 23 19
Ida Braarud Seniorrådgjevar 32 26 27 91