Kontakt Kontroll

Kontoret held til i Drammen og er Husbankens uavhengige kontrolleining.

Opningstider

Måndag - fredag, 08:00 - 15:45 (15. september - 14. mai)
Måndag - fredag, 08:00 - 15:00 (15. mai - 14. september)

Postadresse

Husbanken,
Postboks 1404,
8002 Bodø

Fakturaadresse

Faktura til Husbanken skal leverast elektronisk i EHF-format. EHF er formatet staten bruker for å behandle elektroniske fakturaer. Fakturaadressa for EHF er NO942114184

Om du ikkje har system som støttar EHF kan du sende faktura til denne e-postadressa: pdf.husbanken@bscs.basware.com

Tilsette
Navn Stilling Telefon
Erik Sjøblom Avdelingsdirektør 32 26 26 72
Frank Lund Seniorrådgjevar 32 26 26 70
Helena Nilsen Seniorrådgjevar 32 26 26 49