Kontakt Kontroll

Kontoret held til i Drammen og er Husbankens uavhengige kontrolleining.

Åpningstider:

 
Måndag - fredag, 08:00 - 15:45 (15. september - 14. mai)
Måndag - fredag, 08:00 - 15:00 (15. mai - 14. september)
 
Postadresse: Husbanken, 
Postboks 1404, 
8002 Bodø

Fakturaadresse:  

Husbanken fakturamottak, 
Postboks 279 Økern, 
0511 Oslo

Org.nummer: 942 114 184

 konvolutt

Skriv til oss

post@husbanken.no
 

 telefon

Ring oss

22 96 16 00
 

 Bygning med åpen dør

Besøksadresse

Grønland 53
Drammen

Navn Stilling Telefon
Erik Sjøblom Avd. direktør 32 26 26 72
Frank Lund Seniorrådgjevar 32 26 26 70
Helena Nilsen Seniorrådgjevar 32 26 26 49