Kontakt Kontroll

Kontoret held til i Drammen og er Husbankens uavhengige kontrolleining.

Opningstider

Måndag - fredag, 08:00 - 15:45 (15. september - 14. mai)
Måndag - fredag, 08:00 - 15:00 (15. mai - 14. september)

Postadresse

Husbanken,
Postboks 1404,
8002 Bodø

Fakturaadresse

Faktura til Husbanken skal leverast elektronisk i EHF-format. EHF er formatet staten bruker for å behandle elektroniske fakturaer. Fakturaadressa for EHF er NO942114184

Om du ikkje har system som støttar EHF kan du sende faktura til denne e-postadressa: pdf.husbanken@bscs.basware.com

Tilsette
Navn Stilling Telefon
Erik Sjøblom Avdelingsdirektør 32 26 26 72
Frank Lund Seniorrådgjevar 32 26 26 70
Helena Nilsen Seniorrådgjevar 32 26 26 49
Ragni Zlotos Seniorrådgjevar 942 36 521