Kontakt Kontroll

Kontoret held til i Drammen og er Husbankens uavhengige kontrolleining.

Åpningstider:

 
Måndag - fredag, 08:00 - 15:45 (15. september - 14. mai)
Måndag - fredag, 08:00 - 15:00 (15. mai - 14. september)
 
Postadresse: Husbanken, 
Postboks 1404, 
8002 Bodø

Fakturaadresse:  

Faktura til Husbanken skal leverast elektronisk i EHF-format. EHF er formatet staten bruker for å behandle elektroniske faktura. Fakturaadressa for EHF er NO942114184

Om du ikkje har system som støttar EHF kan du sende faktura til denne e-postadressa:  pdf.husbanken@bscs.basware.com


Navn Stilling Telefon
Erik Sjøblom Avdelingsdirektør 32 26 26 72
Frank Lund Seniorrådgjevar 32 26 26 70
Helena Nilsen Seniorrådgjevar 32 26 26 49