Kontakt Kommunikasjon

Kontoret held til i Drammen og har ansvar for heilskapen i Husbankens kommunikasjonsarbeid, både internt og eksternt.

Opningstider

Måndag—fredag, kl. 08.00—15.45 (15. september—14. mai)
Måndag—fredag, kl. 08.00—15.00 (15. mai—14. september)

Postadresse

Husbanken
Postboks 1404
8002 Bodø

Fakturaadresse

Faktura til Husbanken skal leverast elektronisk i EHF-format. EHF er formatet staten bruker for å behandle elektroniske fakturaer. Fakturaadressa for EHF er NO942114184

Om du ikkje har system som støttar EHF kan du sende faktura til denne e-postadressa: pdf.husbanken@bscs.basware.com

Besøksadresse

Grønland 53, Drammen

Tilsette
Navn Stilling Telefon
Else Merete Guntveit Kontordirektør 977 69 915
Are Martin Sauren Fagdirektør 995 51 666
Anne-Sofie Halvorsen Seniorrådgjevar 915 57 353
Gunn Helen Daatland Rådgjevar 55 30 66 10
Jannicke Remsøy Seniorrådgjevar 990 20 407
Jorunn Rogne Tennfjord Seniorrådgjevar 924 16 308
Kim Johnsen Seniorrådgjevar 92 03 00 11
Merethe Bentzen Hammer Seniorrådgjevar 73 89 23 03
Mette Presterud Seniorrådgjevar 479 03 997
Rosa Maria Carrascal Seniorrådgjevar 455 19 354
Stina Sønvisen Seniorrådgjevar 75 54 93 10
Toril Helene Sætervang Seniorrådgjevar 928 15 842