Kontakt Kommunikasjon

Kontoret held til i Drammen og har ansvar for heilskapen i Husbankens kommunikasjonsarbeid, både internt og eksternt.

Opningstider

Måndag—fredag, kl. 08.00—15.45 (15. september—14. mai)
Måndag—fredag, kl. 08.00—15.00 (15. mai—14. september)

Postadresse

Husbanken
Postboks 1404
8002 Bodø

Fakturaadresse

Faktura til Husbanken skal leverast elektronisk i EHF-format. EHF er formatet staten bruker for å behandle elektroniske fakturaer. Fakturaadressa for EHF er NO942114184

Om du ikkje har system som støttar EHF kan du sende faktura til denne e-postadressa: pdf.husbanken@bscs.basware.com

Besøksadresse

Grønland 53, Drammen

Tilsette
Navn Stilling Telefon
Else Merete Guntveit Kontordirektør 97 76 99 15
Are Martin Sauren Fagdirektør 99 55 16 66
Anne-Sofie Halvorsen Seniorrådgjevar 91 55 73 53
Jannicke Remsøy Seniorrådgjevar 99 02 04 07
Jorunn Rogne Tennfjord Seniorrådgjevar 92 41 63 08
Kim Johnsen Seniorrådgjevar 92 03 00 11
Rosa Maria Carrascal Seniorrådgjevar 45 51 93 54
Stina Sønvisen Seniorrådgjevar 90 02 60 28
Toril Helene Sætervang Seniorrådgjevar 92 81 58 42