Kontakt Kommune og marknad

Kontoret held til i Drammen og har ansvar for å styre og utvikle heilskapen i Husbankens tenester til kommunane, samarbeidspartnarane og marknadsaktørane.

Opningstider

Måndag—fredag, kl. 08.00—15.45 (15. september—14. mai)
Måndag—fredag, kl. 08.00—15.00 (15. mai—14. september)

Kontaktinformasjon

Telefon: 22 96 16 00

E-post: post@husbanken.no 
Ver merksam på at vanleg e-post er usikra og utan kryptering. Ikkje send sensitive opplysningar eller opplysningar belagt med teieplikt på e-post.

Postadresse: Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø

Organisasjonsnummer: 942 114 184

Fakturaadresse

Faktura til Husbanken skal leverast elektronisk i EHF-format. EHF er formatet staten bruker for å behandle elektroniske fakturaer. Fakturaadressa for EHF er NO942114184

Om du ikkje har system som støttar EHF kan du sende faktura til denne e-postadressa: pdf.husbanken@bscs.basware.com

Besøksadresse

Grønland 53, Drammen

Tilsette
Navn Stilling Telefon
Per Olaf Skogshagen Kontordirektør 32 26 26 40
Anne Merete Hallan Rådgjevar 32 26 26 46
Beate Lofseik Fagdirektør 48 12 80 46
Edle Holt Seniorrådgjevar 48 24 52 12
Hanne Solberg Seniorrådgjevar 32 26 27 76
John Tangen Seniorrådgjevar 32 26 26 57
Kari Anne Marcussen Seniorrådgjevar 32 26 26 64
Liv Kristensen Seniorrådgjevar 93 08 87 68
Maja Flåto Seniorrådgjevar 95 87 51 41
Monica Ketelsen Rådgjevar 55 30 66 45
Sigbjørn Spurkeland Seniorrådgjevar 55 30 66 16
Tine Larsson Seniorrådgjevar 47 86 16 37
 Frank Letelier-Eriksen Seniorrådgjevar 91 67 55 94