Kontakt Kommune og marknad

Kontoret held til i Drammen og har ansvar for å styre og utvikle heilskapen i Husbankens tenester til kommunane, samarbeidspartnarane og marknadsaktørane.

Opningstider

Måndag - fredag, 08:00 - 15:45 (15. september - 14. mai)
Måndag - fredag, 08:00 - 15:00 (15. mai - 14. september)

Postadresse

Husbanken,
Postboks 1404,
8002 Bodø

Fakturaadresse

Faktura til Husbanken skal leverast elektronisk i EHF-format. EHF er formatet staten bruker for å behandle elektroniske fakturaer. Fakturaadressa for EHF er NO942114184

Om du ikkje har system som støttar EHF kan du sende faktura til denne e-postadressa: pdf.husbanken@bscs.basware.com

Tilsette
Navn Stilling Telefon
Per Olaf Skogshagen Kontordirektør 32 26 26 40
Anne Merete Hallan Rådgjevar 32 26 26 466
Beate Lofseik Fagdirektør 481 28 046
Edle Holt Seniorrådgjevar 482 45 212
Hanne Solberg Seniorrådgjevar 32 26 27 76
John Tangen Seniorrådgjevar 32 26 26 57
Kari Anne Marcussen Seniorrådgjevar 32 26 26 64
Liv Kristensen Seniorrådgjevar 930 88 768
Maja Flåto Seniorrådgjevar 958 75 141
Mariellen Thompson-Larssen Prosjektleiar 907 45 193
Monica Ketelsen Rådgjevar 55 30 66 45
Natalia Glette Seniorrådgjevar 410 45 211
Sigbjørn Spurkeland Seniorrådgjevar 55 30 66 16