Kontakt Kommune og marknad

Kontoret held til i Drammen og har ansvar for å styre og utvikle heilskapen i Husbankens tenester til kommunane, samarbeidspartnarane og marknadsaktørane.

Åpningstider:

 
Måndag - fredag, 08:00 - 15:45 (15. september - 14. mai)
Måndag - fredag, 08:00 - 15:00 (15. mai - 14. september)
 
Postadresse: Husbanken, 
Postboks 1404, 
8002 Bodø

Fakturaadresse:  

Faktura til Husbanken skal leverast elektronisk i EHF-format. EHF er formatet staten brukar for å handsame elektroniske faktura.Fakturaadressa for EHF er NO942114184

Om du ikkje har system som støtter EHF kan du sende faktura til denne e-postadressa:  pdf.husbanken@bscs.basware.com

 konvolutt

Skriv til oss

post@husbanken.no
 

 telefon

Ring oss

22 96 16 00
 

 Bygning med åpen dør

Besøksadresse

Grønland 53
Drammen

advarselVer merksam på at vanleg e-post er usikra og utan kryptering. Ikkje send sensitive opplysningar eller opplysningar belagt med teieplikt på e-post.

Navn Stilling Telefon
Per Olaf Skogshagen Kontordirektør 32 26 26 40
Anne Merete Hallan Rådgjevar 32 26 26 466
Hanne Solberg Seniorrådgjevar 32 26 27 76
John Tangen Seniorrådgjevar 32 26 26 57
Liv Kristensen Seniorrådgjevar 930 88 768
Maja Flåto Seniorrådgjevar 958 75 141
Monica Fossnes Petersson Fagdirektør 913 70 560
Monica Ketelsen Rådgjevar 55 30 66 45
Natalia Glette Seniorrådgjevar 410 45 211
Sigbjørn Spurkeland Seniorrådgjevar 55 30 66 16
Synnøve Seljeflot Seniorrådgjevar 951 48 530
Tina Therese Larsen Seniorrådgjevar 55 30 66 70