Kontakt Husbanken vest

Husbanken vest dekkjer Rogaland og Vestland.

Opningstider

Måndag - fredag, 08:30 - 15:00 

Postadresse

Husbanken,
Postboks 1404,
8002 Bodø

Fakturaadresse

Faktura til Husbanken skal leverast elektronisk i EHF-format. EHF er formatet staten bruker for å behandle elektroniske fakturaer. Fakturaadressa for EHF er NO942114184

Om du ikkje har system som støttar EHF kan du sende faktura til denne e-postadressa: pdf.husbanken@bscs.basware.com

Tilsette
Navn Stilling Telefon
Anne Maria Langeland Regiondirektør 55 30 66 01
Kommune og marknad
Lars Marius Ulfrstad Avdelingsdirektør 55 30 66 20
Ane Brorstad Mengshoel Seniorrådgjevar 55 30 66 17
Jorunn Fotland Seniorrådgjevar 55 30 66 47
May-Brit Nordås Seniorrådgjevar 55 30 66 78
Olav Ohnstad Fagdirektør 55 30 66 02
Sverre Høynes Fagdirektør 55 30 66 76
Wenche Sommervold Fagdirektør 55 30 66 30
Lån og tilskot
Bjarte Bøe Alræk Avdelingsdirektør 55 30 66 05
Anne Marie Løvik Seniorrådgjevar 55 30 66 74
Anne Gro Rolland Rådgjevar 55 30 66 67
Bente Bentzen Rådgjevar 55 30 66 39
Britt Nina Borge Seniorrådgjevar 55 30 66 48
Eli Tveit Rådgjevar 55 30 66 11
Frida Skaara Rådgjevar 55 30 66 80
Frode Hovlandsdal Seniorrådgjevar 55 30 66 08
Geir Takvam Prosjektleiar 55 30 66 12
Jane Solvang Rådgjevar 55 30 66 09
Lene Vikøren Seniorrådgjevar 55 30 66 29
May Britt Elvik Rådgjevar 55 30 66 34
Roger Olsen Rådgjevar 55 30 66 50
Siri Erdal Seniorrådgjevar 55 30 66 40
Øivind Ørgersen Rådgjevar 55 30 66 58
Fredrik Skeie Seniorrådgjevar 55 30 66 77