Kontakt Husbanken vest

Husbanken vest dekkjer Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Åpningstider:

 
Måndag - fredag, 08:00 - 15:45 (15. september - 14. mai)
Måndag - fredag, 08:00 - 15:00 (15. mai - 14. september)
 
Postadresse: Husbanken, 
Postboks 1404, 
8002 Bodø

Fakturaadresse:  

Faktura til Husbanken skal leverast elektronisk i EHF-format. EHF er formatet staten brukar for å handsame elektroniske faktura.Fakturaadressa for EHF er NO942114184

Om du ikkje har system som støtter EHF kan du sende faktura til denne e-postadressa:  pdf.husbanken@bscs.basware.com

 konvolutt

Skriv til oss

post@husbanken.no
 

 telefon

Ring oss

22 96 16 00
 

 Bygning med åpen dør

Besøksadresse

Solheimsgt. 11
Bergen

advarselVer merksam på at vanleg e-post er usikra og utan kryptering. Ikkje send sensitive opplysningar eller opplysningar belagt med teieplikt på e-post.

Tilsette

Navn Stilling Telefon
Mabel Johansen Regiondirektør 55 30 66 06
Kommune og marknad
Lars Marius Ulfrstad Avdelingsdirektør 55 39 66 20
Aase Beate Hagen Seniorrådgjevar 55 30 66 81
Ane Brorstad Mengshoel Seniorrådgjevar 55 30 66 17
Jorunn Fotland Seniorrådgjevar 55 30 66 47
May-Brit Nordås Seniorrådgjevar 55 30 66 78
May Britt Elvik Rådgjevar 55 30 66 34
Olav Ohnstad Seniorrådgjevar 55 30 66 02
Roger Olsen Rådgjevar 55 30 66 50
Sverre Høynes Seniorrådgjevar 55 30 66 76
Torben Tøsse Blindheim Seniorrådgjevar 55 30 66 07
Torkell Håland Pettersen Rådgjevar 55 30 66 28
Wenche Sommervold Fagdirektør 55 30 66 30
Lån og tilskot
Bjarte Bøe Alræk Avdelingsdirektør 55 30 66 05
Anne Marie Løvik Seniorrådgjevar 55 30 66 74
Anne Gro Rolland Rådgjevar 55 30 66 67
Anne Karin Dorsey Rådgjevar 55 30 66 21
Bente Bentzen Rådgjevar 55 30 66 39
Britt Nina Borge Rådgjevar 55 30 66 48
Eli Tveit Rådgjevar 55 30 66 11
Frode Hovlandsdal Seniorrådgjevar 55 30 66 08
Geir Takvam Prosjektleiar 55 30 66 12
Ingunn Kleiveland Rådgjevar 55 30 66 24
Jane Solvang Rådgjevar 55 30 66 09
Kari Kamberg Rinna Rådgjevar 55 30 66 53
Lene Vikøren Seniorrådgjevar 55 30 66 29
Marina Gorruso Seniorrådgjevar 919 97 644
Robby Fredriksen Seniorrådgjevar 55 30 66 37
Silje Øgård Rådgjevar 55 30 66 69
Siri Erdal Seniorrådgjevar 55 30 66 40
Øivind Ørgersen Rådgjevar 55 30 66 58