Kontakt Husbanken sør

Kontoret dekkjer Agder og Vestfold og Telemark.

Opningstider

Måndag—fredag, kl. 08.00—15.45 (15. september—14. mai)
Måndag—fredag, kl. 08.00—15.00 (15. mai—14. september)

Kontaktinformasjon

Telefon: 22 96 16 00

E-post: post@husbanken.no 
Ver merksam på at vanleg e-post er usikra og utan kryptering. Ikkje send sensitive opplysningar eller opplysningar belagt med teieplikt på e-post.

Postadresse: Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø

Organisasjonsnummer: 942 114 184

Fakturaadresse

Faktura til Husbanken skal leverast elektronisk i EHF-format. EHF er formatet staten bruker for å behandle elektroniske fakturaer. Fakturaadressa for EHF er NO942114184

Om du ikkje har system som støttar EHF kan du sende faktura til denne e-postadressa: pdf.husbanken@bscs.basware.com

Besøksadresse

Kystveien 2, Arendal

Tilsette
Navn Stilling Telefon
Øystein Djupedal Region­direktør 48 01 80 10
Kommune og marknad
Morten Sandvold Avd. direktør 90 85 36 48
Anne Skjævestad Senior­rådgjevar 97 01 31 10
Bjørn Notto Eppeland Fag­direktør 90 86 53 41
Roy Bendiksen Senior­rådgjevar 47 68 28 40
Siv Kløvfjell Senior­rådgjevar 99 29 15 72
Stein-Roger Westbye Senior­rådgjevar 32 26 26 48
Åse Marie Landsverk Senior­rådgjevar 99 53 38 85
Lån og tilskot
Tone Midttun Avd. direktør 95 73 07 19
Eva Dale Rådgjevar 22 96 16 00
Geir Marthin Marcussen Rådgjevar 90 85 96 19
Jarle Knutsen Senior­rådgjevar 48 99 79 25
Karina Culley Senior­rådgjevar 48 06 42 20
Lillian Post Rådgjevar 90 97 76 40
Sigurd L. Thomassen Rådgjevar 92 07 30 80
Åse Brit Johnsen Dømbe Rådgjevar 92 41 72 97