Kontakt Husbanken sør

Kontoret dekkjer Aust-og Vest-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud

Åpningstider:

 
Måndag - fredag, 08:00 - 15:45 (15. september - 14. mai)
Måndag - fredag, 08:00 - 15:00 (15. mai - 14. september)
 
Postadresse: Husbanken, 
Postboks 1404, 
8002 Bodø

Fakturaadresse:  

Husbanken fakturamottak, 
Postboks 279 Økern, 
0511 Oslo

Org.nummer: 942 114 184

 konvolutt

Skriv til oss

post@husbanken.no
 

 telefon

Ring oss

22 96 16 00
 

 Bygning med åpen dør

Besøksadresse

Kystveien 2
Arendal

Tilsette
Navn Stilling Telefon
Tone Midttun Fungerende kontordirektør 957 30 719
Kommune og marked
Morten Sandvold Avd. direktør 90 85 36 48
Anita Pettersen Seniorrådgjevar 45 00 63 26
Anne Skjævestad Seniorrådgjevar 970 13 110
Berit Nyland Seniorrådgjevar 41 25 10 05
Bjørn Notto Eppeland Fagdirektør 908 65 341
Cathrine Nedberg Seniorådgjevar 47 75 21 66
Roy Bendiksen Seniorrådgjevar 476 82 840
Siv Kløvfjell Seniorrådgjevar 992 91 572
Stein-Roger Westbye Seniorrådgjevar 32 26 26 48
Åse Marie Landsverk Seniorrådgjevar 995 33 885
Øyvind Johnsen Fagdirektør 48 22 74 40
Lån og tilskudd
Tone Midttun Avd. direktør 957 30 719
Birgit ChatrinHuse Seniorrådgjevar 97 48 40 08
Eva Dale Rådgjevar 22 96 16 00
Geir Marthin Marcussen Rådgjevar 908 59 619
Jarle Knutsen Seniorrådgjevar 489 97 925
Kari Tresnes Rådgjevar 957 80 687
Karina Culley Seniorrådgjevar 480 64 220
Lillian Post Rådgjevar 909 77 640
Merete Lervik Rådgjevar 22 96 16 00
Sigurd L. Thomassen Rådgjevar 920 73 080
Trond Fridén Overingeniør 32 26 27 35
Åse Brit Johnsen Dømbe Rådgjevar 924 17 297
Ivar Hvattum Pensjonist/rådgjevar 482 72 642