Kontakt Husbanken sør

Kontoret dekkjer Agder og Vestfold og Telemark.

Opningstider

Måndag—fredag, kl. 08.00—15.45 (15. september—14. mai)
Måndag—fredag, kl. 08.00—15.00 (15. mai—14. september)

Kontaktinformasjon

Telefon: 22 96 16 00

E-post: post@husbanken.no 
Ver merksam på at vanleg e-post er usikra og utan kryptering. Ikkje send sensitive opplysningar eller opplysningar belagt med teieplikt på e-post.

Postadresse: Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø

Organisasjonsnummer: 942 114 184

Fakturaadresse

Faktura til Husbanken skal leverast elektronisk i EHF-format. EHF er formatet staten bruker for å behandle elektroniske fakturaer. Fakturaadressa for EHF er NO942114184

Om du ikkje har system som støttar EHF kan du sende faktura til denne e-postadressa: pdf.husbanken@bscs.basware.com

Besøksadresse

Kystveien 2, Arendal

Tilsette
Navn Stilling Telefon
Øystein Djupedal Regiondirektør 480 18 010
Kommune og marknad
Morten Sandvold Avd. direktør 90 85 36 48
Anne Skjævestad Seniorrådgjevar 970 13 110
Bjørn Notto Eppeland Fagdirektør 908 65 341
Roy Bendiksen Seniorrådgjevar 476 82 840
Siv Kløvfjell Seniorrådgjevar 992 91 572
Stein-Roger Westbye Seniorrådgjevar 32 26 26 48
Åse Marie Landsverk Seniorrådgjevar 995 33 885
Lån og tilskot
Tone Midttun Avd. direktør 957 30 719
Eva Dale Rådgjevar 22 96 16 00
Geir Marthin Marcussen Rådgjevar 908 59 619
Jarle Knutsen Seniorrådgjevar 489 97 925
Karina Culley Seniorrådgjevar 480 64 220
Lillian Post Rådgjevar 909 77 640
Sigurd L. Thomassen Rådgjevar 920 73 080
Åse Brit Johnsen Dømbe Rådgjevar 924 17 297