Kontakt Husbanken øst

Kontoret dekkjer Oslo, Innlandet og Viken.

Opningstider

Måndag—fredag, kl. 08.00—15.45 (15. september—14. mai)
Måndag—fredag, kl. 08.00—15.00 (15. mai—14. september)

Kontaktinformasjon

Telefon: 22 96 16 00

E-post: post@husbanken.no 
Ver merksam på at vanleg e-post er usikra og utan kryptering. Ikkje send sensitive opplysningar eller opplysningar belagt med teieplikt på e-post.

Postadresse: Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø

Organisasjonsnummer: 942 114 184

Fakturaadresse

Faktura til Husbanken skal leverast elektronisk i EHF-format. EHF er formatet staten bruker for å behandle elektroniske fakturaer. Fakturaadressa for EHF er NO942114184

Om du ikkje har system som støttar EHF kan du sende faktura til denne e-postadressa: pdf.husbanken@bscs.basware.com

Besøksadresse

Kirkegata 15, Oslo

Tilsette
Navn Stilling Telefon
Eva Milde Regiondirektør 92 65 19 52
Esmail Damghani Rådgjevar 32 26 27 16
Kommune og marknad
Erik Simensen Avd. direktør 99 31 94 68
Christine Frantzen Seniorrådgjevar 94 83 95 42
Harald Steinsrud Seniorrådgjevar 92 03 98 10
Irene Lofthus Seniorrådgjevar 97 63 96 94
Ketil Wendelbo Aanensen Seniorrådgjevar 91 31 42 70
Lars Halleraker  Overarkitekt 48 07 89 65
Morten Skjennem Seniorarkitekt 95 74 59 09
Anita Pettersen Seniorrådgjevar 32 26 26 38
Øyvind Johnsen Fagdirektør 32 26 26 39
Tone Haugen Seniorrådgjevar 47 28 45 61
Per André Gangsø Seniorrådgjevar 22 96 18 75
Lån og tilskot
Helene Jordheim Avd. direktør 90 01 81 56
Elise Mikkelsen Seniorrådgjevar 95 82 60 11
Grethe Rasmussen Rådgjevar 98 85 86 56
Hege W. Marstrøm Rådgjevar 22 96 16 00
June Olaisen Seniorrådgjevar 22 96 16 63
Joanna D. Syversen Rådgjevar 22 96 16 00
John Grønset Seniorrådgjevar 93 03 74 99
Julietta Leon del Prado Rådgjevar 92 82 43 74
Maida Mulaosmanovic Seniorrådgjevar 95 97 02 04
Marina Gorruso Seniorrådgjevar 91 99 76 44
Marion Bjerke Rådgjevar 99 25 30 36
Nils B. Anseth Seniorrådgjevar 95 39 54 68
Sjur Maurstad Bjørnerud  Seniorrådgjevar 97 08 79 00
Stein Hoel Seniorrådgjevar 90 12 94 60
Sølvi Heiås Rådgjevar 22 96 16 00
Torunn Stuenæs  Førstekonsulent 93 05 00 35
Victoria Ponniah Rådgjevar 22 96 16 00
Wenche Heiberg Rådgjevar 22 96 16 00
Birgit Chatrin Huse Rådgjevar 97 48 40 08