Kontakt Husbanken øst

Kontoret dekkjer Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland

Åpningstider:

 
Måndag - fredag, 08:00 - 15:45 (15. september - 14. mai)
Måndag - fredag, 08:00 - 15:00 (15. mai - 14. september)
 
Postadresse: Husbanken, 
Postboks 1404, 
8002 Bodø

Fakturaadresse:  

Faktura til Husbanken skal leverast elektronisk i EHF-format. EHF er formatet staten bruker for å behandle elektroniske faktura. Fakturaadressa for EHF er NO942114184

Om du ikkje har system som støttar EHF kan du sende faktura til denne e-postadressa:  pdf.husbanken@bscs.basware.com


Tilsette
Navn Stilling Telefon
Per-Erik Torp Fungerende regiondirektør 952 29 159
Kommune og marknad
Per-Erik Torp Fungerende regiondirektør 952 29 159
Christine Frantzen Seniorrådgjevar 948 39 542
Elise Mikkelsen Seniorrådgjevar 958 26 011
Erik Simensen Seniorrådgjevar 993 19 468
Geir Aasgård Seniorrådgjevar 928 78 050
Harald Steinsrud Seniorrådgjevar 920 39 810
Irene Lofthus Seniorrådgjevar 976 39 694
Lars Halleraker  Overarkitekt 480 78 965
Maida Mulaosmanovic Seniorrådgjevar 959 70 204
Morten Skjennem Seniorarkitekt 957 45 909
Siri Helle Seniorrådgiver 994 90 409
Tone Haugen Seniorrådgjevar 472 84 561
Lån og tilskot
Helene Jordheim Avd. direktør 900 18 156
Edle Holt Seniorrådgjevar 482 45 212
Grethe Rasmussen Rådgjevar 988 58 656
Hege W. Marstrøm Rådgjevar 22 96 16 00
Hifsa Asghar  Permisjon  
Joanna D. Syversen Rådgjevar 22 96 16 00
John Grønset Seniorrådgjevar 930 37 499
Julietta Leon del Prado Rådgjevar 928 24 374
Kari Bredesen Rådgjevar 934 13 270
Marion Bjerke Rådgjevar 992 53 036
Nils B. Anseth Seniorrådgjevar 953 95 468
Stein Hoel Seniorrådgjevar 901 29 460
Sølvi Heiås Rådgjevar 22 96 16 00
Torunn Stuenæs  Førstekonsulent 930 50 035
Victoria Ponniah Rådgjevar 22 96 16 00
Wenche Heiberg Rådgjevar 22 96 16 00