Kontakt Husbanken nord, Hammerfest

Kontoret dekkjer Finnmark, Nord-Troms, Balsfjord og Tromsø.

Åpningstider:

 
Måndag - fredag, 08:00 - 15:45 (15. september - 14. mai)
Måndag - fredag, 08:00 - 15:00 (15. mai - 14. september)
 
Postadresse: Husbanken, 
Postboks 1404, 
8002 Bodø

Fakturaadresse:  

Husbanken fakturamottak, 
Postboks 279 Økern, 
0511 Oslo

Org.nummer: 942 114 184

 konvolutt

Skriv til oss

post@husbanken.no
 

 telefon

Ring oss

22 96 16 00
 

 Bygning med åpen dør

Besøksadresse

Sjøgata 6
Hammerfest
 

Tilsette
Navn Stilling Telefon
Bård Øistensen Fungerende kontordirektør 32 26 26 10
Kommune og marked
Alejandro Vargas  Seniorrådgiver 78 42 74 12
Ann Kristin Strandheim Seniorrådgiver 78 42 74 26
Johan Vaseli Rådgiver 78 42 74 21
Lene R. Edvardsen Fagdirektør 78 42 74 27
Torill Pettersen Seniorrådgiver 78 42 74 23
Lån og tilskudd
Merethe Berg Fagerhaug Avdelingsdirektør 78 42 74 33
Abdihakin Muhumed Lærling 78 42 74 16
Bente Eira Rådgiver 78 42 74 07
Eirik Arne Eliassen Rådgiver 78 42 74 18
Hege Opdahl Rådgiver 78 42 74 25
Johan Vaseli Rådgiver 78 42 74 21
Jan Nilsen Overingeniør 78 42 74 20
Per Paulsen Seniorrådgiver 78 42 74 15
Solveig Kullerud Gonsholdt Seniorrådgiver 78 42 74 19
Vigdis Frønning Øien Rådgiver 78 42 74 13