Kontakt Husbanken nord, Hammerfest

Kontoret dekkjer Finnmark, Nord-Troms, Balsfjord og Tromsø.

Åpningstider:

 
Måndag - fredag, 08:00 - 15:45 (15. september - 14. mai)
Måndag - fredag, 08:00 - 15:00 (15. mai - 14. september)
 
Postadresse: Husbanken, 
Postboks 1404, 
8002 Bodø

Fakturaadresse:  

Faktura skal sendes elektronisk (EHF, ) til Husbanken.
Fakturaadressen for EHF er NO942114184.

EHF er statens format for elektronisk fakturering. Har du ikke avtale med aksesspunkt for å kunne levere EHF- faktura til Husbanken, kan du sende faktura til denne e-postadressen: pdf.husbanken@bscs.basware.coman

 konvolutt

Skriv til oss

post@husbanken.no
 

 telefon

Ring oss

22 96 16 00
 

 Bygning med åpen dør

Besøksadresse

Sjøgata 6
Hammerfest
 

advarselVer merksam på at vanleg e-post er usikra og utan kryptering. Ikkje send sensitive opplysningar eller opplysningar belagt med teieplikt på e-post.
Tilsette
Navn Stilling Telefon
Merete Berg Regiondirektør 78 42 74 33
Kommune og marked
Torill Pettersen Fungerende avdelingsdirektør 78 42 74 23
Alejandro Vargas  Seniorrådgiver 78 42 74 12
Ann Kristin Strandheim Seniorrådgiver 78 42 74 26
Johan Vaseli Rådgiver 78 42 74 21
Lene R. Edvardsen Fagdirektør 78 42 74 27
Lån og tilskudd
Merete Berg Regiondirektør 78 42 74 33
Katherina Nilsson Lærling 78 42 74 16
Bente Eira Rådgiver 78 42 74 07
Eirik Arne Eliassen Rådgiver 78 42 74 18
Hege Opdahl Rådgiver 78 42 74 25
Johan Vaseli Rådgiver 78 42 74 21
Jan Nilsen Overingeniør 78 42 74 20
Per Paulsen Seniorrådgiver 78 42 74 15
Solveig Kullerud Gonsholdt Seniorrådgiver 78 42 74 19
Vigdis Frønning Øien Rådgiver 78 42 74 13