Kontakt Husbanken nord, Hammerfest

Dekkjer Troms og Finnmark og Svalbard.

Opningstider

Måndag—fredag, kl. 08.00—15.45 (15. september—14. mai)
Måndag—fredag, kl. 08.00—15.00 (15. mai—14. september)

Postadresse

Husbanken
Postboks 1404
8002 Bodø

Fakturaadresse

Faktura til Husbanken skal leverast elektronisk i EHF-format. EHF er formatet staten bruker for å behandle elektroniske fakturaer. Fakturaadressa for EHF er NO942114184

Om du ikkje har system som støttar EHF kan du sende faktura til denne e-postadressa: pdf.husbanken@bscs.basware.com

Besøksadresse

Sjøgata 6, Hammerfest 

Tilsette
Navn Stilling Telefon
Merete Berg Regiondirektør 78 42 74 33
Kommune og marknad
Torill Pettersen Fungerande avdelingsdirektør 78 42 74 23
Alejandro Vargas  Seniorrådgjevar 78 42 74 12
Ann Kristin Strandheim Seniorrådgjevar 78 42 74 26
Johan Vaseli Rådgjevar 78 42 74 21
Lene R. Edvardsen Fagdirektør 78 42 74 27
Veronica Jensen Rådgjevar 78 42 74 19
Linda Dokmo Seniorrådgjevar 75 54 93 33
Vegard Dybvik Seniorrådgjevar 75 54 93 16
Lån og tilskot
Merete Berg Regiondirektør 78 42 74 33
Eirik Arne Eliassen Rådgjevar 78 42 74 18
Hege Opdahl Rådgjevar 78 42 74 25
Jan Nilsen Overingeniør 78 42 74 20
Per Paulsen Seniorrådgjevar 78 42 74 15
Vigdis Frønning Øien Rådgjevar 78 42 74 13
Mie Danielsen Seniorrådgjevar 78 42 74 14