Kontakt digitalisering

Kontoret held til i Drammen og har ansvar for all utvikling og drift av digitale verktøy og tenester i Husbanken.

Opningstider

Måndag—fredag, kl. 08.00—15.45 (15. september—14. mai)
Måndag—fredag, kl. 08.00—15.00 (15. mai—14. september)

Kontaktinformasjon

Telefon: 22 96 16 00

E-post: post@husbanken.no 
Ver merksam på at vanleg e-post er usikra og utan kryptering. Ikkje send sensitive opplysningar eller opplysningar belagt med teieplikt på e-post.

Postadresse: Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø

Organisasjonsnummer: 942 114 184

Fakturaadresse

Faktura til Husbanken skal leverast elektronisk i EHF-format. EHF er formatet staten bruker for å behandle elektroniske fakturaer. Fakturaadressa for EHF er NO942114184

Om du ikkje har system som støttar EHF kan du sende faktura til denne e-postadressa: pdf.husbanken@bscs.basware.com

Besøksadresse

Grønland 53, Drammen

Tilsette
Navn Stilling Telefon
Anders Jørgensen Kontor­direktør 32 26 26 22
IT Arkitektur
Kjetil Espedokken Avd. direktør 32 26 26 44
Gro Evant Senior­rådgjevar 92 20 24 18
Erik Ekhaugen Senior­rådgjevar 32 26 26 95
Eirik Andre Eidså Senior­rådgjevar 45 85 92 44
Farshid Owrang Senior­rådgjevar 32 26 27 55
Jan Gabrielli Senior­rådgjevar 32 26 27 08
Jarle Sætre Senior­rådgjevar 32 26 27 98
Lasse Remme Senior­rådgjevar 32 26 27 30
Karl Gunnar Jonsson Senior­rådgjevar 32 26 27 93
Nils Otto Johansen Senior­rådgjevar 32 26 27 31
Roberto Papa Senior­rådgjevar 41 46 67 81
Runar Emgård Senior­rådgjevar 94 84 49 38
Sverre Rakkenes Senior­rådgjevar 32 26 26 54
Tor Christian Tovslid Senior­rådgjevar 32 26 26 53
IT Forvaltning
Bengt Nilsen Avd. direktør 98 28 98 30
Asbjørn Prøis Senior­rådgjevar 32 26 27 15
Christian Åsebø Olsen Rådgjevar 55 30 66 25
David Karlsen Senior­rådgjevar 32 26 26 56
Ellinor Vestvatn Senior­rådgjevar 75 54 93 04
Håkon Stende Senior­rådgjevar 32 26 27 21
Kim Kartevold Senior­rådgjevar 32 26 27 19
Kurt-Ove Jensen Senior­rådgjevar 78 42 74 28
Mette Aspås Senior­rådgjevar 32 26 27 01
Pål Andreas Rosnes Rådgjevar 32 26 27 20
Jan Christer Orsteen Senior­rådgjevar 32 26 27 25
Adnan Saric Senior­rådgjevar 32 26 27 96
IT Prosess
Kjetil Espedokken Fung. avd. direktør 32 26 26 44
Antonia Fretland Rieck Prosjekt­leiar 32 26 26 67
Astrid Bjark Senior­rådgjevar 32 26 26 32
Bjørn Gulbrandsen Prosjekt­leiar 91 60 76 37
Frank Høvin Rådgjevar 46 61 23 82
Freddy Alex Eriksen Rådgjevar 99 15 27 38
Harald Sørbu Prosjekt­leiar 32 26 27 90
Hilde van der Hoeven Senior­rådgjevar 92 28 57 08
Jørn Pedersen Prosjekt­leiar 32 26 26 59
Kari Gigernes Første­konsulent 32 26 27 62
Thor Endre Førde Rådgjevar 32 26 27 75
Martin Haugland Senior­rådgjevar 32 26 27 29
Kjetil Karlsen Fag­direktør 32 26 27 35
Janne Sandseter Første­sekretær 95 30 22 25
IT Utvikling
Therese Hoseth Blomsø  Fung. avd. direktør 75 54 93 23
Adem Ljubuncic Senior­rådgjevar  32 26 27 11
Camilla Solvang Senior­rådgjevar 32 26 27 36
Erik Engen Senior­rådgjevar 32 26 27 45
Frode Sandum Senior­rådgjevar 32 26 27 33
Jan Hansen Senior­rådgjevar 32 26 27 86
Magne Jonassen Senior­rådgjevar 93 86 57 36
Maren Sjøtveit Senior­rådgjevar 32 26 27 04
Peter Bremer Senior­rådgjevar 73 89 23 41
Ronny Armas Siikaluoma Senior­rådgjevar 92 22 52 29
Øzden Cenar Rådgjevar 40 72 6 241
Sara Maldum Rådgjevar 94 03 18 32
Poornima Rengaraj Rådgjevar
94 05 45 02
Espen Kraglund Rådgjevar 32 26 27 06
Thomas Hansen Rådgjevar 32 26 26 29
Anita Orstad Rådgjevar 32 26 27 22
Christine Heggum Rådgjevar 32 26 27 39
Swati Sharma Senior­rådgjevar 32 26 27 56
Stian Opsahl Rådgjevar 92 29 82 31