Kontakt digitalisering

Kontoret held til i Drammen og har ansvar for all utvikling og drift av digitale verktøy og tenester i Husbanken.

Opningstider

Måndag—fredag, kl. 08.00—15.45 (15. september—14. mai)
Måndag—fredag, kl. 08.00—15.00 (15. mai—14. september)

Postadresse

Husbanken
Postboks 1404
8002 Bodø

Fakturaadresse

Faktura til Husbanken skal leverast elektronisk i EHF-format. EHF er formatet staten bruker for å behandle elektroniske fakturaer. Fakturaadressa for EHF er NO942114184

Om du ikkje har system som støttar EHF kan du sende faktura til denne e-postadressa: pdf.husbanken@bscs.basware.com

Besøksadresse

Grønland 53, Drammen

Tilsette
Navn Stilling Telefon
Anders Jørgensen Kontordirektør 32 26 26 22
IT Arkitektur
Kjetil Espedokken Avd.direktør 32 26 26 44
Gro Evant Seniorrådgjevar 92 20 24 18
Erik Ekhaugen Seniorrådgjevar 32 26 26 95
Eirik Andre Eidså Seniorrådgjevar 45 85 92 44
Farshid Owrang Seniorrådgjevar 32 26 27 55
Jan Gabrielli Seniorrådgjevar 32 26 27 08
Jarle Sætre Seniorrådgjevar 32 26 27 98
Lasse Remme Seniorrådgjevar 32 26 27 30
Karl Gunnar Jonsson Seniorrådgjevar 32 26 27 93
Nils Otto Johansen Seniorrådgjevar 32 26 27 31
Roberto Papa Seniorrådgjevar 41 46 67 81
Runar Emgård Seniorrådgjevar 94 84 49 38
Sverre Rakkenes Seniorrådgjevar 32 26 26 54
Tor Christian Tovslid Seniorrådgjevar 32 26 26 53
Didrik Rognstad
Seniorrådgjevar
32 26 27 17
IT Forvaltning
Bengt Nilsen Avd.direktør 98 28 98 30
Asbjørn Prøis Seniorrådgjevar 32 26 27 15
Christian Åsebø Olsen Rådgjevar 55 30 66 25
David Karlsen Seniorrådgjevar 32 26 26 56
Ellinor Vestvatn Seniorrådgjevar 75 54 93 04
Håkon Stende Seniorrådgjevar 32 26 27 21
Kim Kartevold Seniorrådgjevar 32 26 27 19
Kurt-Ove Jensen Seniorrådgjevar 78 42 74 28
Mette Aspås Seniorrådgjevar 32 26 27 01
Pål Andreas Rosnes Rådgjevar 32 26 27 20
Jan Christer Orsteen Seniorrådgjevar 32 26 27 25
Adnan Saric Seniorrådgjevar 32 26 27 96
IT Prosess
Kari Sylvelin Strand Fung. avd. direktør 97 62 89 83
Antonia Fretland Rieck Prosjektleiar 32 26 26 67
Astrid Bjark Seniorrådgjevar 32 26 26 32
Bjørn Gulbrandsen Prosjektleiar 91 60 76 37
Frank Høvin Rådgjevar 46 61 23 82
Freddy Alex Eriksen Rådgjevar 99 15 27 38
Harald Sørbu Prosjektleiar 32 26 27 90
Hilde van der Hoeven Seniorrådgjevar 92 28 57 08
Jørn Pedersen Prosjektleiar 32 26 26 59
Kari Gigernes Førstekonsulent 32 26 27 62
Thor Endre Førde Rådgjevar 32 26 27 75
Martin Haugland Seniorrådgjevar 32 26 27 29
Kjetil Karlsen Fagdirektør 32 26 27 35
Janne Sandseter Førstesekretær 95 30 22 25
IT Utvikling
Kari Sylvelin Strand Avd. direktør 97 62 89 83
Adem Ljubuncic Seniorrådgjevar  32 26 27 11
Camilla Solvang Seniorrådgjevar 32 26 27 36
Erik Engen Seniorrådgjevar 32 26 27 45
Frode Sandum Seniorrådgjevar 32 26 27 33
Jan Hansen Seniorrådgjevar 32 26 27 86
Magne Jonassen Seniorrådgjevar 93 86 57 36
Maren Sjøtveit Seniorrådgjevar 32 26 27 04
Peter Bremer Seniorrådgjevar 73 89 23 41
Ronny Armas Siikaluoma Seniorrådgjevar 92 22 52 29
Øzden Cenar Rådgjevar 40 72 6 241
Sara Maldum Rådgjevar 94 03 18 32
Poornima Rengaraj Rådgjevar
94 05 45 02
Espen Kraglund Rådgjevar 32 26 27 06
Thomas Hansen Rådgjevar 32 26 26 29
Anita Orstad Rådgjevar 32 26 27 22
Christine Heggum Rådgjevar 32 26 27 39
Swati Sharma Seniorrådgjevar 32 26 27 56