Kontakt digitalisering

Kontoret held til i Drammen og har ansvar for all utvikling og drift av digitale verktøy og tenester i Husbanken.

Opningstider

Måndag - fredag, 08:00 - 15:45 (15. september - 14. mai)
Måndag - fredag, 08:00 - 15:00 (15. mai - 14. september)

Postadresse

Husbanken,
Postboks 1404,
8002 Bodø

Fakturaadresse

Faktura til Husbanken skal leverast elektronisk i EHF-format. EHF er formatet staten bruker for å behandle elektroniske fakturaer. Fakturaadressa for EHF er NO942114184

Om du ikkje har system som støttar EHF kan du sende faktura til denne e-postadressa: pdf.husbanken@bscs.basware.com

Tilsette
Navn Stilling Telefon
Anders Jørgensen Kontordirektør 32 26 26 22
IT Arkitektur
Kjetil Espedokken Avd.direktør 32 26 26 44
Erik Ekhaugen Seniorrådgjevar 32 26 26 95
Eirik Andre Eidså Seniorrådgjevar 458 59 244
Gro Evant Seniorrådgjevar 922 02 418
Jarle Sætre Seniorrådgjevar 32 26 27 98
Lasse Remme Seniorrådgjevar 32 26 27 30
Karl Gunnar Jonsson Seniorrådgjevar 32 26 27 93
Nils Otto Johansen Seniorrådgjevar 32 26 27 31
Runar Emgård Seniorrådgjevar 948 44 938
IT Forvaltning
Eldar Hovda Avd. direktør 90 53 93 95
Asbjørn Prøis Seniorrådgjevar 32 26 27 15
Aud-Iren Solbakken Rådgjevar 32 26 27 24
Bård Witzø Seniorrådgjevar 73 89 23 13
Carl Clausen Nielsen Seniorrådgjevar 32 26 27 55
Christian Åsebø Olsen Rådgjevar 55 30 66 25
David Karlsen Seniorrådgjevar 32 26 26 56
Ellinor Vestvatn Seniorrådgjevar 75 54 93 04
Harald Sørbu Prosjektleiar 32 26 27 90
Håkon Stende Seniorrådgjevar 32 26 27 21
Kari Gigernes Førstekonsulent 32 26 27 62
Kim Kartevold Seniorrådgjevar 32 26 27 19
Kurt-Ove Jensen Seniorrådgjevar 78 42 74 28
Mette Aspås Seniorrådgjevar 32 26 27 01
Peter Bremer Seniorrådgjevar 73 89 23 41
Pål Andreas Rosnes Rådgjevar 32 26 27 20
Sverre Rakkenes Seniorrådgjevar 32 26 26 54
Tor Christian Tovslid Seniorrådgjevar 32 26 26 53
Øyvind Bredesen Seniorrådgjevar 908 91 226
IT Prosess
Ingeborg Lindheim Avd. direktør 32 26 26 23
Antonia Fretland Rieck Prosjektleiar 32 26 26 67
Astrid Bjark Seniorrådgjevar 32 26 26 32
Bjørn Gulbrandsen Prosjektleiar 916 07 637
Frank Høvin Rådgjevar 466 12 382
Freddy Alex Eriksen Rådgjevar 991 52 738
Hilde van der Hoeven Seniorrådgjevar 922 85 708
Jørn Pedersen Prosjektleiar 32 26 26 59
Katrine Val Prosjektleiar 32 26 26 29
IT Utvikling
Kari Sylvelin Strand Avd. direktør 976 28 983
Adem Ljubuncic Seniorrådgjevar 32 26 27 11
Anne Hole Seniorrådgjevar 32 26 27 09
Bjørn Erik Lømo Seniorrådgjevar 971 26 558
Camilla Solvang Seniorrådgjevar 32 26 27 36
Carl Jørund Svensen Seniorrådgjevar 32 26 26 77
Erik Engen Seniorrådgjevar 32 26 27 45
Frode Sandum Seniorrådgjevar 32 26 27 33
Jan Hansen Rådgjevar 32 26 27 86
Magne Jonassen Rådgjevar 938 65 736
Tommy Johansen Seniorrådgjevar 998 77 977
Øzden Cenar Rådgjevar 407 26 241