Kontakt administrerande direktør

Administrerande direktør held til i Drammen.

Åpningstider:

 
Måndag - fredag, 08:00 - 15:45 (15. september - 14. mai)
Måndag - fredag, 08:00 - 15:00 (15. mai - 14. september)
 
Postadresse: Husbanken, 
Postboks 1404, 
8002 Bodø

Fakturaadresse:  

Husbanken fakturamottak, 
Postboks 279 Økern, 
0511 Oslo

Org.nummer: 942 114 184

 konvolutt

Skriv til oss

post@husbanken.no
 

 telefon

Ring oss

22 96 16 00
 

 Bygning med åpen dør

Besøksadresse

Grønland 53
Drammen

Administrerende direktør Osmund Kaldheim

Osmund Kaldheim

Administrerande direktør

Forkontor
Rådgjevar Bente Antun,
Telefon: 32 26 26 11 / 905 04 246

  
Rune Robertsen

Rune Robertsen

ass. administrerande direktør

Telefon: 32 26 26 15 / 911 45 051