Kontrollstab

Kontrollstaben holder til i Drammen og er underlagt administrerende direktør.

Tilsette

Navn                                Stilling Telefon
Frank Lund              Avdelingsdirektør       32 26 26 70
995 76 853
Staben
Helena Nilsen Seniorrådgjevar

32 26 26 49 
997 90 181

Svein Ivar Klepaker Seniorrådgjevar

32 26 26 68