Kontakt Husbanken sør

Kontoret dekkjer Aust-og Vest-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud

Husbanken sør har kontor i Arendal og Drammen.

Postadresse Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø
Fakturaadresse Husbanken fakturamottak, Postboks 279 Økern, 0511 Oslo 
Adresse Arendal Kystveien 2, Arendal (sjå kart)
Adresse Drammen Grønland 53, Drammen
Kontortid Måndag - fredag, 08:00 - 15:45 (15. september - 14. mai)
Måndag - fredag, 08:00 - 15:00 (15. mai - 14. september)
Telefon 22 96 16 00
Telefaks Drammen 32 26 26 01
Org.nummer 942 114 184
E-post
  På denne adressa blir e-post raskt motteken og lese. Send ikkje e-post direkte til medarbeidarar med mindre du veit at vedkomande er til stades. Då risikerer du at ingen les e-posten din på grunn av ferie eller anna fråver.

 ! 

   Skal du sende inn søknad om grunnlån?

   Privatpersonar må sende søknaden per post.
   (Årsaka er at søknaden inneheld personsensitive 
   opplysningar, som ikkje vert kryptert ved sending av e-post)

   Bransjeaktørar og kommunar kan sende søknad per e-post:
   soknad@husbanken.no


Tilsette
Navn Stilling Telefon
Margot Telnes Regiondirektør 482 93 380
Kontorstad Arendal
Tone Midttun Ass.regiondirektør 957 30 719
Roy Bendiksen Seniorrådgjevar 476 82 840
Karina Culley Seniorrådgjevar 480 64 220
Åse Brit Johnsen Dømbe Rådgjevar 924 17 297
Bjørn Notto Eppeland Fagdirektør 908 65 341
Ivar Hvattum Overarkitekt 482 72 642
Siv Kløvfjell Seniorrådgjevar            992 91 572
Jarle Knutsen Seniorrådgjevar 489 97 925
Åse Marie Landsverk Seniorrådgjevar 995 33 885
Geir Marthin Marcussen Rådgjevar 908 59 619
Lillian Post Rådgjevar 909 77 640
Anne Skjævestad Seniorrådgjevar 970 13 110
Sigurd L Thomassen Rådgjevar 920 73 080
Kari Tresnes Rådgjevar 957 80 687
Kim Johnsen Rådgjevar 92 03 00 11
920 30 011
Kontorstad Drammen
Morten Sandvold Avd. direktør work 32 26 26 25
cell 90 85 36 48
Berit Nyland Controller work 32 26 26 82
cell 41 25 10 05
Eva Dale Rådgjevar work 81 53 33 70
Trond Fridén Overingeniør 32 26 27 35
Anne-Sofie G Halvorsen Seniorrådgjevar kommunikasjon work 32 26 26 99
cell 91 55 73 53
work
Birgit Chatrin Huse Rådgjevar work 32 26 26 58
cell 97 48 40 08
Stein-Roger Westbye Seniorrådgjevar 32 26 26 48
Øyvind Johnsen Fagdirektør work 32 26 26 39
cell 48 22 74 40
Merete Lervik Rådgjevar work 81 53 33 70
Cathrine Nedberg Seniorådgjevar 32 26 26 19
47 75 21 66
Anita Pettersen Seniorrådgjevar work 32 26 26 38
cell 45 00 63 26