Kontakt Husbanken sine sentrale kontor

Administrerande direktør, Hovudkontoret, Strategikontoret og Forvaltningskontoret held til i Drammen.

Postadresse: Husbanken, (+namn på kontor), Postboks 1404, 8002 Bodø
Fakturaadresse:  Husbanken, (+referanse), Postboks 1404, 8002 Bodø
Besøksadresse: Grønland 53, Drammen (se kart) 
E-post: post@husbanken.no

På denne adressa blir e-post raskt mottatt og lese. Send ikkje e-post direkte til medarbeidarar med mindre du veit at vedkomande er til stades. Då risikerer du at ingen les e-posten din på grunn av ferie eller anna fråver.

Telefon: 22 96 16 00
Telefaks: 32 26 27 00
Org.nummer: 942 114 184 

Administrerande direktør
Administrerande direktør har to assisterande administrerende direktører som bistår han.

Hovudkontoret
Hovudkontoret er stab for administrerande direktør og har oppgåver innanfor bl.a.  HR, kommunikasjon, organisasjons- og leiingsutvikling og internasjonalt arbeid.

Strategikontoret
Strategikontoret har ansvar for policy- og strategiutvikling, rapportering og koordinering av konsernoppgaver og  -oppdrag og er ein viktig støttespelar for bankens øvrige kontor. Strategikontoret har også ansvaret for fleire administrative støttefunksjonar. Kontoret består av seks seksjonar.

Forvaltningskontoret
Forvaltningskontoret sine hovudoppgaver er forvaltning av lån, reknskap knytta til utlånsreskontro samt drift og utvikling av Husbankens IT-system. Kontoret har også ansvaret for behandling av lån for Region øst og Region sør. Kontoret består av fem seksjonar.