Oversikt over alle ansatte i Husbanken Region øst

Ansatte på Region øst
Navn Stilling Telefon
 
Guri Bergo Regiondirektør 22 96 18 14 / 402 00 115
Jeanette Christensen Seniorrådgjevar 22 96 16 64 / 915 42 232
Fatma Bhanji Jynge Prosjektleiar 22 96 17 51 / 908 66 782
Kommunikasjon-, administrasjon- og serviceseksjonen
Tor Wigulf Christensen Avd. direktør 22 96 18 26 / 915 59 109
Øyvind Bredesen Seniorrådgjevar 22 96 18 36 / 908 91 226
Helle Benedicte Berg Seniorrådgjevar 22 96 17 71 / 415 67 033
Marion Bjerke Rådgjevar 22 96 17 98 / 992 53 036
Kari Bredesen Rådgjevar 22 96 16 10 / 934 13 270
Marta Klouda Rådgjevar 22 96 16 23
Marit Olsen Rådgjevar 22 96 18 19
Victoria Ponniah Rådgjevar 22 96 16 34
Mette Presterud Rådgjevar 22 96 16 11 / 479 03 997
Grete Rasmussen Rådgjevar 22 96 17 80
Toril H Sætervang Rådgjevar 22 96 16 59
Siri Horvei Angelsnes Førstekonsulent Permisjon
Sølvi Heiås Førstekonsulent 22 96 16 08
Torunn Stuenæs Førstekonsulent 22 96 17 96
Lital Rozental Eide Vikar 22 96 18 72
Kontroll- og analysestaben
Trygve Fladvad Mollan Avd. direktør 22 96 16 73 / 916 76 591
Marit Hole Grannæs Seniorrådgjevar 22 96 17 19 / 911 15 442
Espen Paus Prosjektleiar 22 96 17 40 / 916 07 637
Seksjon for områdeløft og utvikling
Tore Olsen Pran Ass.regiondirektør 22 96 17 92 / 920 26 995
Rosa M Carrascal Seniorrådgjevar 22 96 17 23
Lars Halleraker Overarkitekt 22 96 17 53 / 480 78 965
Siri Helle Sjefarkitekt 22 96 17 22 / 994 90 409
Arne Johnsen Seniorarktiekt 22 96 17 31 / 901 39 730
Morten Skjennem Seniorarktiekt 22 96 17 34 / 957 45 909
Seksjon for samarbeid og kunnskapsutvikling
Karin Lindgård Ass.regiondirektør 416 48 313 / 416 48 313
Bente Klingenberg Prosjektkoordinator 22 96 17 20 / 916 42 201
Katrine Mauseth Woll Prosjektleiar 22 96 17 32 / 416 52 785
Tanja Auren Seniorrådgjevar 22 96 16 96 / 943 34 145
Maja Flåto Seniorrådgjevar 958 75 141
Birgit Langeland Seniorrådgjevar 22 96 18 87 / 997 09 148
Stine Lien Seniorrådgjevar 22 96 16 97 / 926 39 550
Irene Lofthus Seniorrådgjevar 22 96 17 15 / 976 39 694
Elise Mikkelsen Seniorrådgjevar 22 96 16 20 / 958 26 011
Siri Sandbu Seniorrådgjevar 22 96 16 49 / 970 11 749
Hermund Urstad Seniorrådgjevar 32 26 26 24 / 908 36 936
Tone Haugen Rådgjevar 22 96 18 01 / 472 84 561
Seksjon for økonomiske virkemidler
Geir Olav Lisle Avd. direktør 22 96 16 63 / 909 39 113
Roar Sand Fagdirektør 22 96 18 68 / 916 62 779
Edle Holt Prosjektleiar 22 96 18 53 / 482 45 212
Cristina Dumitrescu Overarkitekt 22 96 17 45
Maida Mulaosmanovic Seniorarkitekt 22 96 17 42
Terje Høgmo Sjefingeniør 22 96 17 68 / 908 23 536
Nils B Anseth Rådgjevar 22 96 16 67
Magrunn Brusegård Seniorrådgjevar 815 33 730
Ann Lisbeth Eriksen Rådgjevar 815 33 370
Wenche Heiberg Rådgjevar 815 33 370
Helene Jordheim Rådgjevar 22 96 17 50 / 900 18 156
Julietta Leon del Prado Rådgjevar 22 96 17 73
Hege W Marstrøm Rådgjevar 815 33 370
Wencke Nilsen Rådgjevar 99 35 69 25
Lene M Ringdal Rådgjevar 815 33 370
Siri Salomonsen Rådgjevar 22 96 18 70
Joana D Syversen Rådgjevar 815 33 370
Behrooz Elyasi Seniorrådgjevar 815 33 370
Hifsa Asghar Vikar 815 33 370