Kontakt Husbanken øst

Kontoret dekkjer Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland

Postadresse Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø
Fakturaadresse Husbanken fakturamottak, Postboks 279 Økern, 0511 Oslo
Besøksadresse Kirkegata 15, 0153 Oslo
Kontortid Måndag–fredag, kl. 08.00–15.45 (15. september–14. mai)
Måndag–fredag, kl. 08.00–15.00 (15. mai–14. september)
Telefon 22 96 16 00
Org.nummer 942 114 184
E-post
På denne adressa blir e-post raskt motteken og lese. Send ikkje e-post direkte til medarbeidarar med mindre du veit at vedkomande er til stades. Då risikerer du at ingen les e-posten din på grunn av ferie eller anna fråver.

 ! 

   Skal du sende inn søknad om grunnlån?

   Privatpersonar må sende søknaden per post.
   (Årsaka er at søknaden inneheld personsensitive
   opplysningar, som ikkje vert kryptert ved sending av e-post)


   Bransjeaktørar og kommunar kan sende søknad per e-post:
   soknad@husbanken.noTilsette
Navn Stilling Telefon
Karin Lindgård
Konst. regiondirektør 416 48 313
 


Seksjon for bostøtte
Tor W. Christensen Avdelingsdirektør 22 96 16 00
Siv Brynestad Prosjektleder 22 96 16 00
915 42 231
Margrunn Brusegård Seniorrådgiver 22 96 16 04
954 85 030
Victoria Ponniah Rådgiver 22 96 16 00
Sølvi Heiås Rådgiver 22 96 16 00
Marit Hole Grannæs Seniorrådgiver 22 96 16 00
Ann Lisbeth Eriksen Seniorrådgiver 22 96 16 00
Wenche Heiberg Rådgiver 22 96 16 00
Hege W. Marstrøm Rådgiver 22 96 16 00
Joanna D. Syversen Rådgiver 22 96 16 00
Behrooz Elyasi Seniorrådgiver 22 96 16 00
Hifsa Asghar  Rådgiver 22 96 16 00
Seksjon for regionalt kommuneprogram
Karin Lindgård Konst.regiondirektør 416 48 313
Espen Paus Seniorrådgiver
 916 07 637
 
Christine Frantzen Seniorrådgiver

22 96 17 56
948 39 542
Ane Hem  Seniorrådgiver  918 10 746
Birgit Langeland Seniorrådgiver 22 96 18 87 
997 09 148
Irene Lofthus Seniorrådgiver 22 96 17 15 
976 39 694
Elise Mikkelsen Seniorrådgiver 22 96 16 20 
958 26 011
Siri Sandbu Seniorrådgiver 22 96 16 49 
970 11 749
Tone Haugen Seniorrådgiver 22 96 18 01 
472 84 561
Siri Helle Seniorrådgiver 22 96 17 22
994 90 409
Arne Johnsen Seniorarkitekt 22 96 17 31
901 39 730
Morten Skjennem Seniorarkitekt 22 96 17 34
957 45 909
 
Seksjon for nasjonalt kommuneprogram
   
Monica Fossnes Petersson
Avdelingsdirektør  913 70 560  
Maja Flåto Seniorrådgiver  958 75 141  
Hermund Urstad Seniorrådgiver  32 26 26 24
908 36 936

 
Katja Johannessen Permisjon       
Synnøve Seljeflot
Seniorrådgiver 951 48 530    
Liv Kristensen Seniorrådgiver 930 88 768       
 Erlend Hanssen Skjåvik  Vikar  932 05 420

       
Seksjon for økonomiske virkemidler
Per-Erik Torp Avdelingsdirektør 22 96 17 55
952 29 159
Roar Sand Fagdirektør 22 96 18 68 
916 62 779
Edle Holt Seniorrådgiver 22 96 18 53 
482 45 212
Maida Mulaosmanovic Seniorrådgiver 22 96 17 42
959 70 204
Terje Høgmo Sjefingeniør 22 96 17 68 
908 23 536
Nils B Anseth Seniorrådgiver 22 96 16 67
453 95 468
Julietta Leon del Prado Rådgiver 22 96 17 73
928 24 374
 
Lars Halleraker     Overarkitekt 22 96 17 53
Geir Aasgård Seniorrådgiver 22 96 17 45
928 78 050
Mette Jacobsen Seniorrådgiver 22 96 18 74
957 60 201
Stein Hoel Seniorrådgiver 22 96 18 76
901 29 460
 Marius Holt Seniorrådgiver   971 53 213
Harald Steinsrud Seniorrådgiver 22 96 18 19
920 39 810
Seksjon for kommunikasjon, administrasjon og service
Helene Jordheim Avdelingsdirektør 22 96 17 50
900 18 156
Jannicke Remsøy Seniorrådgiver 990 20 407
Rosa M Carrascal Seniorrådgiver 22 96 17 23
455 19 354
Mette Presterud Seniorrådgiver 22 96 1610
479 03 997
Toril H. Sætervang Seniorrådgiver 22 96 16 59
928 15 842
 
Marta Klouda Rådgiver 22 96 16 23
407 28 731
Grete Rasmussen Rådgiver 22 96 17 80
988 58 656
Marion Bjerke Rådgiver 22 96 17 98 
992 53 036
Kari Bredesen Rådgiver 22 96 16 10
934 13 270
Torunn Stuenæs Førstekonsulent 930 50 035