Kontakt Husbanken øst

Kontoret dekkjer Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland

Postadresse Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø
Fakturaadresse Husbanken fakturamottak, Postboks 279 Økern, 0511 Oslo
Besøksadresse Kirkegata 15, 0153 Oslo
Kontortid Måndag–fredag, kl. 08.00–15.45 (15. september–14. mai)
Måndag–fredag, kl. 08.00–15.00 (15. mai–14. september)
Telefon 22 96 16 00
Org.nummer 942 114 184
E-post
På denne adressa blir e-post raskt motteken og lese. Send ikkje e-post direkte til medarbeidarar med mindre du veit at vedkomande er til stades. Då risikerer du at ingen les e-posten din på grunn av ferie eller anna fråver.

 ! 

   Skal du sende inn søknad om grunnlån?

   Privatpersonar må sende søknaden per post.
   (Årsaka er at søknaden inneheld personsensitive
   opplysningar, som ikkje vert kryptert ved sending av e-post)


   Bransjeaktørar og kommunar kan sende søknad per e-post:
   soknad@husbanken.no 
Tilsette
Navn Stilling Telefon
Karin Lindgård Fungerende regiondirektør 416 48 313
 
Seksjon for bostøtte
Helene Jordheim Avdelingsdirektør 22 96 16 00
Ann Lisbeth Eriksen Seniorrådgiver 22 96 16 00
Behrooz Elyasi Seniorrådgiver 22 96 16 00
Hege W. Marstrøm Rådgiver 22 96 16 00
Hifsa Asghar  Rådgiver 22 96 16 00
Joanna D. Syversen Rådgiver 22 96 16 00
Margrunn Brusegård Seniorrådgiver 22 96 16 04
954 85 030
Marit Hole Grannæs Seniorrådgiver 22 96 16 00
Siv Brynestad Prosjektleder 22 96 16 00
915 42 231
Sølvi Heiås Rådgiver 22 96 16 00
Victoria Ponniah Rådgiver 22 96 16 00
Wenche Heiberg Rådgiver 22 96 16 00
Seksjon for regionalt kommuneprogram og økonomiske virkemidler
Per-Erik Torp Avdelingsdirektør 22 96 17 55
952 29 159
Arne Johnsen Seniorarkitekt 22 96 17 31
901 39 730
Ane Ravna Rørmoen Seniorrådgiver  918 10 746
Birgit Langeland Seniorrådgiver 22 96 18 87
997 09 148
Christine Frantzen Seniorrådgiver 22 96 17 56
948 39 542
Espen Paus Seniorrådgiver 916 07 637
Harald Steinsrud  Seniorrådgiver  22 96 18 19
920 39 810
Irene Lofthus Seniorrådgiver 22 96 17 15
976 39 694
Morten Skjennem Seniorarkitekt 22 96 17 34
957 45 909
Siri Helle Seniorrådgiver 22 96 17 22
994 90 409
Siri Sandbu Seniorrådgiver 22 96 16 49
970 11 749
Tone Hauge Seniorrådgiver 22 96 18 01
472 84 561
Tor W. Christensen  Avdelingsdirektør 915 59 109
Edle Holt Seniorrådgiver 22 96 18 53
482 45 212
Elise Mikkelsen Seniorrådgiver 22 96 16 20
958 26 011
Lars Halleraker  Overarkitekt  22 96 17 53
480 78 965
Julietta Leon del Prado  Rådgiver  22 96 17 73
928 24 374
Geir Aasgård  Seniorrådgiver  22 96 17 45
928 78 050
Maida Mulaosmanovic  Seniorrådgiver 22 96 17 42
959 70 204
Marius Holt  Seniorrådgiver  971 53 213
Mette Jacobsen  Seniorrådgiver  22 96 18 74
957 60 201
Nils B. Anseth Seniorrådgiver  22 96 16 67
953 95 468
Roar Sand Fagdirektør 22 96 18 68
916 62 779
Stein Hoel  Seniorrådgiver  22 96 18 76
901 29 460
Terje Høgmo Sjefsingeniør  22 96 17 68
908 23 536
 John Grønset  Seniorrådgiver  930 37 499  
Grethe Rasmussen  Rådgiver  22 96 17 80
988 58 656
Kari Bredesen  Rådgiver  22 96 16 10
934 13 270
Marta Klouda  Rådgiver  22 96 16 23
407 28 731
Marion Bjerke  Rådgiver  22 96 17 98
992 53 036 
Torunn Stuenæs  Førstekonsulent  930 50 035

Seksjon for nasjonalt kommuneprogram, kommunikasjon og tjenesteutvikling
  
Monica Fossnes Petersson Avdelingsdirektør 913 70 560
Erlend Hanssen Skjåvik  Vikar 932 05 420
Hermund Urstad Seniorrådgiver 32 26 26 24
908 36 936
Jannicke Remsøy  Seniorrådgiver 990 20 407
Katja Johannessen Permisjon
Liv Kristensen Seniorrådgiver 930 88 768
Maja Flåto Seniorrådgiver 958 75 141
Mette Presterud  Seniorrådgiver 22 96 16 10
479 03997
Rosa M. Carrascal  Seniorrådgiver 22 96 17 23
455 19 354
Synnøve Seljeflot
Seniorrådgiver 951 48 530
Toril H. Sætervang  Seniorrådgiver 22 96 16 59
928 15 842
 Natalia Glette  Seniorrådgiver 410 45 211