Kontakt Husbanken Midt-Norge

Kontoret dekkjer Trøndelag og Møre og Romsdal.

Postadresse: Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø
Besøksadresse: Peter Egges plass 2 v/Trondheim folkebibliotek, Trondheim (sjå kart)
Fakturaadresse: Husbanken fakturamottak, Postboks 279 Økern, 0511 Oslo
Kontortid: Måndag - fredag, 08:00 - 15:45 (15. september - 14. mai)
Måndag - fredag, 08:00 - 15:00 (15. mai - 14. september)
Telefon: 22 96 16 00
Org.nummer: 942 114 184
E-post
  På denne adressa blir e-post raskt motteken og lese. Send ikkje e-post direkte til medarbeidarar med mindre du veit at vedkomande er til stades. Då risikerer du at ingen les e-posten din på grunn av ferie eller anna fråver.

 ! 

   Skal du sende inn søknad om grunnlån?

   Privatpersonar må sende søknaden per post.
   (Årsaka er at søknaden inneheld personsensitive
   opplysningar, som ikkje vert kryptert ved sending av e-post)

   Bransjeaktørar og kommunar kan sende søknad per e-post:
   soknad@husbanken.no

 

Tilsette
Navn Stilling Telefon
Georg Ole Vesterhus Regiondirektør 73 89 23 09
905 52 186
Stab
Sigurd Veie Kontroller 73 89 23 14
905 34 866
Seksjon for boligpolitikk og samarbeid
Marit Hubak Avdelingsdirektør 73 89 23 27
922 82 726
Wenche Andersen Rådgjevar 73 89 23 02
466 13 982
Jorid Austad Rådgjevar 73 89 23 21
913 95 902
Eli Fjerdingen Rådgjevar 73 89 23 23
454 13 991
Kristin M Hals Seniorrådgjevar 73 89 23 38
926 00 407
Anne-Berit Kvaal Rådgjevar 73 89 23 25
466 11 398
Ingrid Lindebø Knutsen Seniorrådgjevar 73 89 23 38
990 24 149
Torhild Skjetne Seniorrådgjevar 73 89 23 19
992 68 296
Birger Jensen Seniorrådgjevar 73 89 23 37
980 60 962
Lene Frosthammer Seniorrådgjevar 73 89 23 20
Anne Camilla Vaalund Rådgjevar 73 89 23 08
Alexander Sotberg Seniorrådgjevar 73 89 23 32
918 94 753
Seksjon for sak- og administrasjon
Per Ove Jensen Avdelingsdirektør 73 89 23 34
905 52 192
Nela Kazazic Rådgjevar 73 89 23 39
452 88 597
Linda Lund Rådgjevar 73 89 23 11
958 11 435
Randi Selseth Rådgjevar 73 89 23 36
464 0 7907
Berit Sæther Rådgjevar 73 89 23 28
455 15 272
Vigdis Ulleberg Rådgjevar 73 89 23 04
911 74 078
May Wigdal Rådgjevar 73 89 23 26
466 11 395
Wenche Ervig Rådgjevar 73 89 23 10
984 04 219
Tommy Rønne Rådgjevar 73 89 23 24
951 54 363
Vegard Heide Seniorrådgjevar 73 89 23 18
995 74 489
Seksjon for marked, kommunikasjon og forskning
Geir Arnulf Striger Avdelingsdirektør 73 89 23 30
906 44 440
Merethe Bentzen Hammer Seniorrådgjevar

73 89 23 03
924 09 781
Peter Bremer Seniorrådgjevar 73 89 23 41
473 41 512
Svein Aage Johansen Prosjektleiar 73 89 23 22
976 97 202
Merete Sandnes Råen Prosjektleiar 73 89 23 12
959 77 950
Gry Kongsli Seniorrådgjevar 73 89 23 15
928 89 290
Øyvind Ustad Seniorrådgjevar 73 89 23 35
917 29 251