Kontakt Husbanken Hammerfest

Kontoret dekkjer Finnmark, Nord-Troms, Balsfjord og Tromsø.

Postadresse Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø
Besøksadresse Sjøgata 6, Hammerfest (sjå kart)
Fakturaadresse Husbanken fakturamottak, Postboks 279 Økern, 0511 Oslo
Kontortid Måndag - fredag, 08:00 - 15:45 (15. september - 14. mai)
Måndag - fredag, 08:00 - 15:00 (15. mai - 14. september)
Telefon 22 96 16 00
Telefaks 78 42 74 10
Org.nummer 942 114 184
E-post
  På denne adressa blir e-post raskt motteken og lese. Send ikkje e-post direkte til medarbeidarar med mindre du veit at vedkomande er til stades. Då risikerer du at ingen les e-posten din på grunn av ferie eller anna fråver.

 ! 

   Skal du sende inn søknad om grunnlån?

   Privatpersonar må sende søknaden per post.
   (Årsaka er at søknaden inneheld personsensitive
   opplysningar, som ikkje vert kryptert ved sending av e-post)

   Bransjeaktørar og kommunar kan sende søknad per e-post:
   soknad@husbanken.no


Tilsette
Navn Stilling Telefon
Snorre Sundquist Regiondirektør 78 42 74 35
Seksjon for boligsosialt arbeid
Bente Eira Rådgiver 22 96 16 00
Johan Vaseli Rådgiver 78 42 74 21
Hege Opdahl Rådgiver 22 96 16 00
Ann Kristin Strandheim Seniorrådgiver 78 42 74 26
Alejandro Vargas  Seniorrådgiver 78 42 74 12
Torill Pettersen Seniorrådgiver 78 42 74 23
Seksjon for boligkvalitet
Merethe Berg Fagerhaug Avdelingsdirektør 78 42 74 33
469 23 642
Eirik Arne Eliassen Rådgiver 78 42 74 18
Jan Nilsen Overingeniør 78 42 74 20
Per Paulsen Seniorrådgiver 78 42 74 15
908 81 723
Vigdis Frønning Øien Rådgiver 78 42 74 13
Abdihakin Muhumed Lærling 78 42 74 16
Solveig Kullerud Gonsholdt Seniorrådgiver 78 42 74 19
Lene R. Edvardsen Fagdirektør 78 42 74 27
Stab
Berit Strøm Rådgiver 78 42 74 14
Ritva Enevold Controller 78 42 74 38