Kontakt Husbanken Bodø

Kontoret dekkjer Nordland, Sør- og Midt-Troms og Svalbard.

Postadresse: Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø
Besøksadresse: Torvgata 2, Bodø sentrum (sjå kart)
Fakturaadresse: Husbanken fakturamottak, Postboks 279 Økern, 0511 Oslo
Kontortid: Måndag - fredag, 08:00 - 15:45 (15. september - 14. mai)
Måndag - fredag, 08:00 - 15:00 (15. mai - 14. september)
Telefon: 22 96 16 00
Org.nummer: 942 114 184
E-post
  På denne adressa blir e-post raskt motteken og lese. Send ikkje e-post direkte til medarbeidarar med mindre du veit at vedkomande er til stades. Då risikerer du at ingen les e-posten din på grunn av ferie eller anna fråver.

 ! 

   Skal du sende inn søknad om grunnlån?

   Privatpersonar må sende søknaden per post.
   (Årsaka er at søknaden inneheld personsensitive
   opplysningar, som ikkje vert kryptert ved sending av e-post)

   Bransjeaktørar og kommunar kan sende søknad per e-post:
   soknad@husbanken.no

 

Tilsette
Navn Stilling
 Andree Grundstad Meby Regiondirektør
Stab
Stina Sønvisen Seniorrådgjevar
kommunikasjon
Torunn S. Halvorsen Seniorrådgjevar
Solfrid Gjerstad Lærling
Mikael Trolie Larsen  Lærling
Dokumentsenteret
Bente Aabakken Avd. direktør
Einar Agersborg Rådgjevar
Jorunn Johansen Rådgjevar
Øystein Lindseth Rådgjevar
Mette S. Revang Rådgjevar
Lena Winther Rådgjevar
Marianne S. Johnsen Førstekonsulent
Wenche Jæger Seniorrådgjevar
Elin Didriksen Rådgjevar
Baida Aljubori Rådgjevar
Seksjon for boligpolitikk og samarbeid
Adelheid B. Kristiansen Avd. direktør
Marianne R. Norvik Seniorrådgjevar
Linn Edvardsen Seniorrådgjevar
Marit Iversen Seniorrådgjevar
Arvid Olsen Seniorrådgjevar
Linda Dokmo (permisjon) Seniorrådgjevar
 Vegard Dybvik  Seniorrådgjevar
 Lene Hansen  Seniorrådgjevar
Seksjon for økonomiske virkemidler
Lena Jørgensen Avd. direktør
Ann-Karin Bergland Seniorrådgjevar
Brit Larssen Rådgjevar
Iris Linchausen Rådgjevar
Evy Mårnes Senioringeniør
Kari Vikhals Fagermo Seniorrådgjevar
Frode Kvarv Rådgjevar
Aina Elisabeth Saxrud Seniorrådgjevar
 John Sverre Løvaas
 Rådgjevar
 Geir-Ove Meland  Seniorrådgjevar
Økonomisenteret
Berit Wilhelmsen Avd. direktør
Sissel Eide Rådgjevar
Geir-Øystein Tobiassen Seniorrådgjevar
Linda Hansen Seniorrådgjevar
Ruth Sivertsen Rådgjevar
Belinda Brendlien Seniorrådgjevar