Ansatte på hovudkontoret

Ansatte på hovudkontoret
Navn Stilling Telefon
 
Magne Hyrve Direktør 32 26 27 69 / 977 69 003
Inger Vold Zapffe Ass. adm. direktør 32 26 26 13 / 482 26 924
Bente Antun Rådgiver/forværelse 32 26 26 11 / 905 04 246
Anne Ruden Fagdirektør 22 96 17 17 / 959 38 515
Kjersti Ulfwi Advokat 22 96 18 30 / 480 00 580
Trygve Mollan Seniorrådgiver cell 916 76 591
Kommunikasjonsstaben
Are Sauren Avdelingsdirektør 995 51 666
Ole Bjørn Edner Prosjektleiar 32 26 27 81 / 482 26 082
Siv A. Brynestad Prosjektleiar 32 26 26 28 / 915 42 231
Anette Hansen Seniorrådgjevar 975 15 708
Egil Skogseth  Rådgjevar 926 42 225
HR-staben
Ellen Risberg Avd.direktør 32 26 26 34 / 901 06 959
Tonje Gogstad Prosjektleiar 32 26 26 75 / 970 27 770
Lilli Molnes Prosjektleiar 32 26 26 17 / 900 51 014
Aud Rønning Seniorrådgjevar 32 26 26 52 / 414 54 694