Forv.kontoret - Stabsseksjonen

Stabsseksjonen har ansvar for HR-/personalfunksjon, budsjettoppfølging og controllerfunksjonen for Forvaltningskontoret samt fagansvaret for innkjøp i Husbanken. Videre har seksjonen ansvaret for fastsetting og informasjon om Husbankens renter samt rentekompensasjonsordningene.

Seksjonen ledes av ass. direktør Nina Børsheim Tømmervåg:
- Tlf:        32 26 26 79
- E-post:   nina.tommervag(a)husbanken.no