Forv.kontoret - Seksjon for IT-utvikling

Seksjonen har ansvar for nyutvikling og vedlikehold av applikasjoner for behandling av lån og tilskudd og nett-tjenester rettet mot eksterne kunder.

Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Anders Jørgensen, telefon 32 26 26 22,
mail: anders.jorgensen(a)husbanken.no