Forv.kontoret - Seksjon for IT-drift og -infrastruktur 

Seksjonen har blant annet ansvaret for drift og overvåking av Husbankens administrative systemer og forretningssystemer, inkludert web-løsninger. Telefoni inngår også blant seksjonens oppgaver. Seksjonen har ansvar for anskaffelser innen It-området

Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Eldar Hovda, tlf. 32 26 27 07,
e-post: eldar.hovda(a)husbanken.no