Forv.kontoret - Låneseksjonen


Låneseksjonen ved Forvaltningskontoret har ansvar for lånesaksbehandling for Region øst og Region sør.

Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Sigmund Kristenstuen, tlf. 32 26 27 45,
e-post: sigmund.kristenstuen(a)husbanken.no