Forv.kontoret - Forvaltningsseksjonen


Forvaltningsseksjonen har ansvar for forvaltning av Husbankens låneportefølje, herunder utbetaling, depot, inkasso og gjeldsordninger, utbetaling av bostøtte og tilbakekrav bostøtte.

Seksjonen ledes av avd.direktør Inger Bjelbøle Bakken
tlf.  32 26 27 46
- E-post:  inger.bakken(a)husbanken.no

Forvaltningsseksjonen har egen e-postadresse: forvaltning@husbanken.no