Ansatte på Forvaltningskontoret

Ansatte på Forvaltningskontoret
Navn Stilling Telefon
 
Rune Robertsen Direktør 32 26 26 15 / 911 45 051
Stabsseksjonen
Nina Tømmervåg Ass. direktør 32 26 26 79 / 474 19 903
Forvaltningsseksjonen
Inger Bjelbøle Bakken Avd. direktør 32 26 27 46 / 480 01 802
Seksjon for IT-utvikling
Anders Jørgensen Avd. direktør 32 26 26 22 / 957 48 220
Seksjon for IT-drift og -infrastruktur
Eldar Hovda Avd. direktør 905 39 395