Husbanken gjennomfører to brukerundersøkelser

Husbanken gjennomfører i disse dager to brukerundersøkelser. Den ene er rettet mot lånekunder, den andre skjer telefonisk og er rettet mot våre kommunale og statlige samarbeidspartnere.

Vi håper de som blir oppringt eller kontaktet per epost i løpet av uke 49 eller 50 har anledning til å svare og gi oss innspill på hvordan vi kan bedre kommunikasjonen og informasjonen til våre samarbeidspartnere. Lånbekundene blir spesielt spurt om tjenester tilknyttet de selvbetjente løsningene under "Mitt kundeforhold" på Husbanken.no.

Det er IPSOS MMI som gjennomfører telefonintervjuene på vegne av Husbanken. Alle som deltar i undersøkelsen er anonyme. Undersøkelsen rettet mot lånekunder sendes ut av Rambøll for å sikre full anonymitet.