Ledige stillinger

Husbanken har for tiden følgende ledige stillinger:

Kundeansvarlig for Oslo kommune

Husbanken skal styrke ressursinnsatsen mot Oslo kommune, og vi søker en selvstendig og trygg teamleder som vil være sentral i det boligsosiale og områderettede utviklingsarbeidet i Oslo kommune og i Husbanken. 

Kontorsted: Husbanken øst, Oslo
Søknadsfrist: 24.04.2017
Klikk her for mer informasjon/søke på stillingen

Seniorrådgiver for storbyprogrammets nettverksarbeid 

Vi søker en seniorrådgiver som skal initiere og koordinere felles aktiviteter for medlemmene i Husbankens storbynettverket, i tett samarbeid med kollegaer på Husbankens regionkontorer. 

Kontorsted: Husbanken øst, Oslo
Søknadsfrist: 24.04.2017
Klikk her for mer informasjon/søke på stillingen

Seniorrådgiver lån og tilskudd 

Vi søker en seniorrådgiver som skal ha et særskilt ansvar for å følge opp private aktører på utleieboligmarkedet. 

Kontorsted: Husbanken øst, Oslo
Søknadsfrist: 24.04.2017
Klikk her for mer informasjon/søke på stillingen

Vil du være med på laget og videreutvikle rapporterings- og styringssystemene våre?

Husbanken søker seniorrådgiver, og stillingen vil bli en del av Seksjon for virksomhetsstyring og rapportering. Seksjonen stiller krav til utvikling av rapporteringsløsningene, og bidrar til vellykket implementering av nye og endrede løsninger.

Kontorsted: Strategikontoret, Drammen
Søknadsfrist: 23.04.2017
Klikk her for mer informasjon/søke på stillingen

Vil du være med på laget og gjøre statistikk og rapportering på bostøtte bedre? 

Husbanken søker rådgiver, og stillingen vil bli en del av Seksjon for virksomhetsstyring og rapportering. Seksjonen stiller krav til utvikling av rapporteringsløsningene, og bidrar til vellykket implementering av nye og endrede løsninger.

Kontorsted: Strategikontoret, Drammen
Søknadsfrist: 23.04.2017
Klikk her for mer informasjon/søke på stillingen