Husbankens låneramme økes med fem milliarder

Regjeringen har vedtatt å fremme forslag for Stortinget om å øke Husbankens utlånsramme for 2011 til 20 milliarder kroner.

– Regjeringa vil ha ein aktiv Husbank som kan halde fram med å gjere ein viktig jobb over heile landet. Dette blir sikra ved å auke låneramma i 2011, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete i en pressemelding.

Les pressemeldingen fra Kommunal- og regionaldepartementet: 5 milliardar meir til Husbanken

Det er høy etterspørsel fra kommunesektoren etter startlånsmidler og lån til byggebransjen til bygging av nye boliger de siste par årene som har ført til at en stor andel av Husbankens utlånsramme allerede er disponert etter første kvartal.

Les Proposisjon 94 S til Stortinget: Auka låneramme i Husbanken

– Med 20 milliarder kroner i total utlånsramme for 2011 står Husbanken godt rustet til møte en eventuell økning i etterspørselen gjennom året. Dette er gode nyheter for unge og vanskeligstilte som skal etablere seg i boligmarkedet og for kvalitetsbevisste aktører i byggebransjen som vil bygge miljøvennlige boliger med gode kvaliteter innefor universell utforming, sier administrerende direktør Bård Øistensen i Husbanken.