Høringsuttalelser fra Husbanken

Husbanken mottar en rekke høringssaker innenfor bl.a. områdene bolig, velferd og bygg. Under finner du Husbankens svar på høringer.