Kobo - Digitalt system for kommunale utleieboliger

Husbanken samarbeider med KS og 11 kommuner om å utvikle et digitalt system som vil lette prosessen med å søke, tildele og administrere kommunale utleieboliger, samt følge opp beboere og skaffe datagrunnlag. (Kobo)

Arbeidet startet høsten 2019 og er nå i en planleggingsfase. Prosjektet finansieres over statsbudsjettet og har en kostnadsramme på 30 millioner i tre år, til sammen 90 millioner.

Husbanken og KS har fått med seg Bergen, Bodø, Alta, Hamarøy, Asker, Kristiansand, Kristiansund, Oslo, Sarpsborg, Sandnes og Trondheim som referansekommuner.

Løsningene skal lette tilværelsen for alle som søker, tildeler og administrerer kommunale boliger. I tillegg vil det gi bedre muligheter til å følge opp beboere, pluss skaffe mye bedre oversikt og statistikk til beslutningstakerne.

Hvorfor et digitalt system for kommunale utleieboliger?

Innbyggerne som søker kommunal bolig møter ofte et lite brukervennlig system, som ikke alltid ivaretar krav til personvern godt nok. Kommunene taper store inntekter når kommunale utleieboliger står tomme, samtidig som boligsøkere står i kø.

Mange ansatte i kommunene jobber dessuten med papirskjemaer og Excelark, noe som gjør arbeidsdagen unødvendig tungvint. Myndighetene på sin side får ikke god nok informasjon verken til å utarbeide gode prognoser og beredskap og til å utvikle mer effektive virkemidler.

Modulbasert system - Kobo

Prosjektet har landet på et modulbasert sentralt fagsystem som alle kommuner kan bruke, og som prosjektet mener er den beste løsningen for både innbyggere og ansatte i kommunene.

Det blir enklere for innbyggerne å søke kommunal bolig og sjansen for å få tildelt en egnet bolig med nødvendig bo-oppfølging øker.

Konseptet vil gi bedre oversikt, kunnskapsgrunnlag og beslutningsstøtte for både kommunen og staten. Det vil lette boligplanleggingen i kommunene og gjøre det lettere for staten å utvikle mer treffsikre virkemidler og veiledninger til kommunene.

Kommunene kan koble seg på de ulike modulene i sitt eget tempo. Modulene vil bli bygget ut stegvis, og kommunene kan ta dem i bruk så snart de er klare.

Kobo skal gi verdi til alle kommuner

Systemet utvikles og forvaltes av Husbanken slik at kommunene ikke får merarbeid og økte kostnader til drift, heller ikke etter at prosjektperioden er over.

Foreløpige tilbakemeldinger fra kommunene og innbyggerne tyder på at et digitalt system er etterlengtet, og at kommunene gleder seg til å begynne å ta det i bruk.

Se presentasjon av prosjektet

Her kan du se og høre Beate Lofseik i Husbanken presentere prosjektet. Opptaket er fra Husbankens webinar i juni 2020:

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Kobo@husbanken.no.