Etikk i Husbanken

Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til statstjenesten. Målet med å ha generelle etiske retningslinjene er at alle statsansatte skal være bevisste på dette. 

Retningslinjene har sitt utspring i allmenngyldige etiske verdier og normer, som for eksempel rettferdighet, lojalitet, ærlighet, pålitelighet, sannferdighet og at man skal behandle andre slik man selv ønsker å bli behandlet.

Husbanken følger statens etiske retningslinjer og gjennomgår disse med jevne mellomrom. Du finner retningslinjene på Regjeringen.no:
Etiske retningslinjer for statstjenesten