Husbanken vil være fremst på utvikling av digitale tjenester

Den teknologiske utviklingen går svært raskt, og ingen kan si akkurat hvilke muligheter teknologiske nyvinninger vil gi i framtiden. Det som imidlertid er sikkert, er at Husbanken har høye ambisjoner på digitaliseringsområdet.

– Husbanken vil systematisk bruke mulighetene ny teknologi gir for innovasjon, forbedring og effektivisering av våre tjenester. Vi er en del av et økosystem, og etter hvert som andre statlige institusjoner videreutvikler sine tjenester, vil vi også utvikle Husbankens tjenester, sier administrerende direktør i Husbanken, Osmund Kaldheim.

Husbankens ambisjoner kan oppsummeres i fire hovedbolker:

Enkelt for innbyggerne

Husbanken skal ha brukeren i sentrum og utvikle tjenester som gjør det enkelt for innbyggerne å få rett tjeneste til rett tid. Vi skal samhandle med andre etater gjennom å utveksle data og utvikle helhetlige tjenestekjeder. Innbyggerne skal slippe å gi de samme opplysningene flere ganger, slik vi for eksempel unngår i dag ved å bruke inntektsdata fra Skatteetaten i behandlingen av søknader om bostøtte.

Husbankens tjenester skal være universelt utformet, designet og testet slik at de kan brukes av alle innbyggere, også de med særskilte utfordringer.

Effektivt for kommunene

Husbanken skal fortsette å forvalte boligpolitiske virkemidler i tett samarbeid med kommunene. Husbanken ønsker å videreutvikle rollen som leverandør av digitale løsninger til bruk i kommunene for å bidra til økt effektivitet og bedre tjenester til innbyggerne.

Bedre tjenester basert på kunnskap

Husbanken skal bruke egne og andres data til å lage analyser som grunnlag for utvikling av bedre og mer treffsikre tjenester, både hos Husbanken og andre velferdsaktører. Statistikkbanken vi lanserte i 2019 var et viktig steg på veien til å levere data som gir bedre grunnlag for boligpolitiske beslutninger både nasjonalt og i kommunene. Arbeidet med analyse av store datamengder blir en viktig kilde til kunnskap framover. Dette vil Husbanken utnytte som grunnlag for å utvikle bedre tjenester i hele boligsektoren.

En mer effektiv husbank

Regjeringens perspektivmelding fra 2017 slår fast at handlingsrommet i finanspolitikken framover blir mindre enn vi er blitt vant til, og at effektivisering i offentlig sektor er tvingende nødvendig. Digitalisering er et viktig verktøy for effektivisering av interne arbeidsprosesser. I Husbanken skal digitaliseringsmedarbeiderne og de ansatte som jobber med bank- og boligfag jobbe sammen for å skape en mer effektiv husbank. Ved hjelp av digitaliserte og automatiserte prosesser skal vi levere mer velferd for mindre.