Husbanken vil være fremst på utvikling av digitale tjenester

Den teknologiske utviklingen går svært raskt, og ingen kan si akkurat hvilke muligheter teknologiske nyvinninger vil gi i framtiden. Det som imidlertid er sikkert, er at Husbanken har høye ambisjoner på digitaliseringsområdet.

– Husbanken vil systematisk bruke mulighetene ny teknologi gir for innovasjon, forbedring og effektivisering av våre tjenester. Vi er en del av et økosystem, og etter hvert som andre statlige institusjoner videreutvikler sine tjenester, vil vi også utvikle Husbankens tjenester, sier administrerende direktør i Husbanken, Osmund Kaldheim.

Husbankens ambisjoner kan oppsummeres i fire hovedbolker: