Digitalisering angår alt og alle i Husbanken

For å utvikle de beste tjenestene for våre brukere, samarbeider ulike faggrupper i Husbanken om kontinuerlig utvikling i tverrfaglige team. Slikt blir det gode løsninger av.

Husbanken forvalter store summer på vegne av fellesskapet. For få tiår siden hentet saksbehandlere bæreposer fulle av kontanter. I dag skjer overføringer med et tastetrykk.

– Vi har store ambisjoner for videre digitalisering. I jakten på de beste løsningene har vi lang tradisjon for å se til beste praksis fra internasjonale aktører, fra privat sektor og fra de største aktørene i velferdsmaskineriet. Difi er en god samarbeidspartner når nye metoder skal på plass, sier digitaliseringsdirektør Anders Jørgensen.

Arbeidsmetodikk og tankesett endres

Husbanken skal levere innovative, effektive og brukervennlige digitale tjenester i høyt tempo. For å få dette til har Husbanken endret metodikk, fra fossefallprosjekter til kontinuerlig utvikling i tverrfaglige team.

Digitaliseringsdirektør Anders Jørgensen– Vi har gått fra prosjekter der fagdisipliner satt adskilt og IT leverte på bestilling, til kontinuerlig tjenesteutvikling i tverrfaglige team der IT, bank- og boligfaglig kompetanse er fullt integrert og samlokalisert. Denne tverrfagligheten skaper felles engasjement, forståelse og kjennskap til behov, krav, regelverk og teknisk løsning. Erfaringen vår er at denne måten å jobbe på gir bedre løsninger, forteller Jørgensen.

I arbeidet med å imøtekomme de høye ambisjonene arbeides det med smidig gjennomføringsmetodikk. Utvikling av bostøttesystemet er et godt eksempel på hvordan smidig metodikk fører til at oppdateringer og endringer skjer nesten ukentlig. På den måten blir funksjoner og endringer tilgjengelig fortløpende, og systemet blir mer robust.

Med tiden har de tverrfaglige teamene blitt stadig mer autonome. Ut fra overordnede, strategiske føringer sørger de for både utvikling og drift. Innenfor begrensede økonomiske rammer prioriterer teamene oppgavene som gir størst nytteverdi for brukerne og samfunnet.

Digitalisering er organisasjonsutvikling

Gjennom digitaliseringsarbeidet leverer Husbanken ikke bare nye og mer effektive tjenester, men også nye, interne prosesser. Dette betyr at Husbanken som organisasjon endrer seg. Digitalisering griper inn i alle deler av virksomheten og angår alle ansatte. Jørgensen forteller at det kreves mange dyktige mennesker for å drive innovasjon og utvikle de beste tjenestene.

– Vi trenger medarbeidere med erfaring fra en rekke fagdisipliner, høy kompetanse og ikke minst et ønske om å bidra positivt til et felles mål. Samarbeid, deling og kompetansebygging er verdier som er viktige for Husbanken.

Brukeren i sentrum

Kvaliteten og utviklingsfarten på de enkelte tjenestene har til nå vært høy, men Husbanken har i mindre grad hatt kapasitet til å utvikle løsninger som svarer på brukerbehov på tvers av tjenester.

– Vi vil fremover jobbe mer for å forenkle brukeropplevelsene og se på hvordan de ulike digitale tjenestene kan fungere bedre sammen, lover digitaliseringsdirektøren.