Digitalisering - en forutsetning for nå målene i boligpolitikken

I et intervju med Kommunal- og moderniseringsdepartementet deler administrerende direktør Bård Øistensen Husbankens erfaringer med digitalisering. Han gir også tre gode råd til andre toppledere i staten som ønsker å få fart på digitaliseringen og flere vellykkede digitaliseringsprosjekter.

Husbankdirektøren mener digitalisering gir store muligheter for tjenesteutvikling, intern samordning og effektivisering. Vi har som mål å være en framoverlent etat som tilbyr gode og effektive løsninger til våre kunder og samarbeidspartnere, og brukervennlige tjenester til innbyggerne. Digitaliseringen er et helt sentralt element i moderniseringsarbeidet vårt, og en forutsetning for å nå de boligpolitiske målene.

Klikk her for å lese intervjuet med Bård Øistensen

Intervjuet er gjort i forbindelse med Program for bedre styring og ledelse i staten. 

 

Om Program for bedre styring og ledelse i staten

Regjeringen vil vise tillit til ledere og styrke handlingsrommet. For å sette statlige ledere bedre i stand til å utnytte den tillit og det forsterkede handlingsrommet regjeringen ønsker å gi dem, har det blitt opprettet et program for bedre styring og ledelse i staten. Programmet inngår som en del av regjeringens satsing på en enklere hverdag for folk flest.

Programmets formål er å sikre økt resultatorientering og gjennomføringskraft i statsforvaltningen. Det har alle ledere i staten som målgruppe, men har særskilt fokus på toppledergrupper.