Wufi

WUFI (" Wärme und Feuchte instationär") er et menystyrt og brukervennlig PC-program, utviklet av Fraunhofer Institut für Bauphysik (IBP), i Tyskland. Programmet gjør det mulig å utføre transiente beregninger (beregninger over tid) av hygrotermiske forhold i bygningskomponenter ved naturlige klimabetingelser.

WUFI baserer seg på den nyeste kunnskapen om fukttransport ved vanndampdiffusjon og kapillærledning i bygningsmaterialer. Programmet benytter både faste og fuktavhengige materialparametere i beregningsgrunnlaget, og gir mulighet for å inkludere hygrotermiske kilder (eller sluk) i konstruksjonen. Det inkluderer også slagregn og stråling for utvendige klimadata, og sørger for at klimabelastningen i større grad tilsvarer en realistisk situasjon.

WUFI egner seg for vurdering av:

  • Uttørkingstid for byggfukt
  • Kondensfare i bygningskomponenter
  • Virkning av slagregn mot utvendige overflater
  • Innvirkning fra ombygging- eller sanering
  • Hygrotermiske forhold i tak- og veggkonstruksjoner ved variasjoner i klima eller ved ekstreme klimaforhold


Programmet finner du her