Anskaffelser innenfor bygg, anlegg og eiendom. LCC, miljøkriterier, passivhus og lavenergibygninger

Difi har utviklet temasider og verktøy innenfor temaet energi/miljø som er nyttig i forbindelse med anskaffelser innenfor bygg, anlegg og eiendom.