Entelligens energianalyse

Nettbasert energianalysetjeneste utarbeidet av Entelligens

Dette verktøyet er tiltenkt brukere av alle kunnskapsnivå – fra den generelle boligeier til bygningsingeniøren. For å sikre maksimal relevans er løsningen tilpasset ulike avsendere – enten det er kommuner, byggvareprodusenter, varmeløsningsleverandører eller boligprodusenter.

Energiportalen presenterer estimater på energibruken i boligen og viser hvor mye man kan spare ved å etterisolere, bytte vinduer og/eller installere varmepumpe mv.

Du finner verktøyet her