Miljøvennlige materialer

Bygninger er sammensatt av mange ulike komponenter og typer stoffer. Innovasjon, utvikling og nye byggemetoder har ført til at det stadig kommer nye produkter på markedet. Kunnskapen om helse- og miljøeffekter av stoffene som produktene inneholder, har vært gitt for liten oppmerksomhet.

Fortsatt avdekkes skadelige miljøvirkninger av ikke bare nye, men også godt innarbeidede produkter i byggemarkedet. Det er også slik at helse- og miljøskadelige stoffer som det er forbudt å benytte i dag, finnes i eksisterende bygningsmasse. Mange steder har tidligere virksomhet forårsaket at aktuell byggegrunn er forurenset.

Det framgår at bygg- og anlegg er blant de største brukerne av produkter som inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier. Andelen med giftstoffer og direkte helseskadelige stoffer går ned, mens kategorien ”irriterende stoffer” øker.

Les mer om materialbruk i bygg hos DiBKs og Byggemiljøs nettsider

Finn svanemerkede produkter på nettsiden til Stiftelsen Miljømerking

Godkjente og sertifiserte produkter, og (PRODOK) finner du en oversikt over hos Sintef Certification