Fra forbildeprosjekter til volummarked – markedsmuligheter for rehabilitering til energieffektive bygg.

Hvordan er veien fra gode forbildeprosjekter til volummarkedet ved rehabilitering til energieffektive boliger? Målet med denne håndboka var å utvikle en solid kunnskapsbase hvordan man kan renovere en bolig til en meget høy energistandard, og samtidig ivareta miljøet og tilby god komfort i boligen. I tillegg har målet vært å utvikle strategier som fører til markedsgjennombrudd for slik rehabiltering, spesielt rettet mot markeder som har interesse for dette og som har stor overføringsverdi.

Vellykket markedsutvikling betinger at både private og offentlige aktører samarbeider, koordinerer sine tiltak og utfører dem i rett tid. De som sier at markedet ikke er klar for dette har helt rett hvis de mener majoriteten av markedet. Ethvert nytt produkt eller tjeneste må vedtas først av innovatørene i introduksjonsfasen, og deretter den tidlige i utviklingsfasen før den når det tidlige flertallet i volummarkedet. Dette gjelder både tilbuds- og etterspørselssiden. Denne håndboka undersøker disse tre fasene gjennom fire markedsføringperspektiver: attraktivitet, konkurransekraft, lave kostnader og tilgjengelighet. De resterende kapitlene omtaler drivkrefter, barrierer og kritiske suksessfaktorer som er beregnet i hver fase.

Denne håndboka kan brukes som input for strategiske prosesser utført av offentlige eller private aktører som vurderer å ta del i å utvikle markedet for rehabilitering til energieffektive boliger.

   
 Håndboka i pdf-format