Metode for verifisering av energibruk i boliger

SINTEF Byggforsk har utarbeidet et forslag til metode for verifisering av energibruk i en lavenergibolig. Primært er metoden tilpasset lavenergiboliger, men metoden er av generell karakter og kan benyttes for alle typer bygninger.

 

Det er også utarbeidet en veileder til verktøyet: Veilederen består av tre deler:

  • Metode og oppbygging av registeringssystem
  • Gjennomgang av regneark
  • Litt måleteknikk

Regnearket finner du her (som Excel eller OpenOffice fil)

Veilederen finner du her