Planlegging av solvarmeanlegg for lavenergiboliger og passivhus - en introduksjon

Denne veilederen gir en innføring i de viktigste prinsippene man må ta hensyn til ved planlegging og prosjektering av solvarmeanlegg i lavenergiboliger og passivhus. Den er i hovedsak myntet på arkitekter og rådgivere som er involvert i boligprosjekter med ambisjoner om oppnå lavenergi- eller passivhus-standard, men vil også kunne være nyttig for byggherrer og andre som er interessert i temaet.

Antallet passivhus og lavenergiboliger vil vokse de kommende årene. Dette er boliger med meget lavt energibehov til romoppvarming. I tillegg er det et behov for at flere bygg tilrettelegges for bruk av fornybar energi, noe som også blir verdsatt positivt ved energimerking av boliger.

Utnyttelse av solvarme til å dekke deler av varmebehovet i slike boliger er en miljøvennlig løsning som er både enkel økonomisk. Dette er foreløpig en lite utnyttet ressurs i Norge, men det er et betydelig potensial for utnyttelse av solenergi her til lands. I land som Tyskland, Østerrike og Danmark har solvarme fått en stor utberedelse. Her har myndighetene gått aktivt inn med støtteordninger for å stimulere markedet.

Markedet for solvarme i Norge er derfor foreløpig forholdsvis lite, men det er ferd med å vokse i takt med økt fokus på energi- og miljøforhold.

Trykk på bildet så finner du hele dokumentet