Kartlegger strømforbruk i lavenergiboliger

Fire sisteårs studenter ved energidesignstudiet på UiA har som bacheloroppgave å foreta en energianalyse av fire lavenergiboliger. Den ferdige rapporten kan få betydning for både universitetet og fremtidig boligbygging etter de nye energikravene i TEK 07.

 
De tre boligene til venstre har varmepumpe som oppvarmingskilde, mens boligen til høyre har kun strøm.

Boligene som ligger på Fevik i Grimstad er bygget i 2007 og er helt like. Den eneste forskjellen er at den ene boligen har elektrisk oppvarming, mens de andre tre er tilkoblet en felles varmepumpe til forvarming av tappevann samt gulvvarme.

Studentene har tilgang til målinger utført i løpet av 1 ½ år via en nettside som tilhører Agder Energi, og nå starter arbeidet med å analysere tallene.


Student Jan Raanes viser strømmålingene i 2008 og konstaterer at en av boligene brukte ekstra strøm i juleuken.

- Vi ser at den boligen som kun har elektrisk oppvarming bruker mer strøm enn de andre, og det er som forventet. Det vi ikke regnet med var at forbruket skulle variere så mye mellom de tre andre boligene. Vi får nok svar på det når vi gjør den kvalitative undersøkelsen om inneklima med beboerne der, forteller Jan Raanes.

Hvor mange som bor i boligen påvirker for eksempel forbruk av varmtvann. I tillegg til analyser av forbruksmønster og inneklima, skal studentene se på de tekniske byggebeskrivelsene og sammenligne simulering av energibruk (SIMIEN) med reelt energiforbruk. Studentene skal også vurdere å gjøre en termografering av byggene for å måle eventuell luftlekkasje (varmebroer) i konstruksjonen.

- Det er spennende å jobbe med noe som både universitetet og bransjen har så stor interesse for. Så langt vi vet er det ikke gjort mye på dette området tidligere, så vi håper at oppgaven vil ha betydning for bygging av lavenergiboliger fremover, sier Linn Borgersen.


Fra venstre: Jan Raanes, Linn Borgersen, D oris Poll-Bergendoff og Per Atle Aanonsen i energiparken ved Dømmesmoen hvor universitetet tester solfangere som energikilde.

Universitetslektor ved UiA Magne Våge mener oppgaven er meget aktuell når kravene til energiforbruk i boliger skjerpes fra 1. august.

- Studentoppgaven kan bli et nyttig eksempel når byggebransjen skal prosjektere boliger med de nye energikravene, for det er gjort lite målinger av denne typen andre steder. Vi på universitetet har også behov for konkrete eksempler i studiesammenheng, forteller Våge.

Husbanken støtter UiA prosjektet med kompetansemidler. Formålet er å kartlegge energibruk og inneklima. Dataene vil kunne brukes til utvikling eller implementering av nye varmeløsninger og for veiledning av fremtidige husbyggere. De fire boligene er oppført av arkitekt Bengt Michalsen og Hemato Eiendom AS.

Av Kim A.Johnsen