Kvalitetsboliger for studenter i Trondheim

De siste årene har studentene i Trondheim kunne flytte inn i over 700 hybelenheter med svært lavt energibehov på Berg studentby og på Teknobyen studentboliger. Innen semesterstart 2014 er 612 nye enheter ferdigstilt på Lerkendal studentby som bygges som passivhus. Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) har da bidratt med til sammen 36.000 kvadratmeter med boliger med svært lavt energibehov til nesten 1400 studenter på litt over 3 år.

For prosjektene Berg studentby og Teknobyen studentboliger ble SiT tildelt Trondheim kommunes energisparepris i 2012. Teknobyen studentboliger ble også nominert for Statens Byggeskikkpris i 2012.Amund Aarvelta er student og styreleder av SiT. Foto: SiT

-Vi er opptatt av å bygge for fremtida og bygge fremtidsrettet. Vi er i en posisjon til å gjøre dette og har mulighet og råd til å tenke langsiktig. I motsetning til mange andre aktører er det ikke utbyttet eller økonomisk gevinst som står i hodet på oss. Vår oppgave er å bygge gode og trygge boliger for våre studenter, og da kan vi tillate oss å bygge studentboliger som er økonomisk lønnsomme over tid, sier Amund Aarvelta styreleder i SIT.

I 2013 har SiT også startet arbeidet med å utvikle området på Moholt Studentby. De vil nå utrede muligheten for å bygge flere studentboliger, utvide barnehagetilbudet, tilrettelegge for ulike idrettsaktiviteter og andre servicetilbud, samt øke fokuset på energi og tilgjengelighet. Dette skjer gjennom en arkitektkonkurranse som skal belyse hvilke potensialer og muligheter som finnes. Spørsmålet «Hvordan skaper vi en attraktiv, spennende og robust studentby på Moholt?» er grunnlaget for konkurransen.

-En forbilledlig byggherre
-Prosjektene til SiT har både fokus på redusert energibruk og tilgjengelighet. Lerkendal studentby vil bli Europas største passivhus-studentby, som sammen med de andre prosjektene og aktivitetene gjør SiT til en forbilledlig byggherre, sier regiondirektør Brit Tove Welde ved Husbanken Region Midt-Norge. Foto: Husbanken

Berg studentby
Siste del av Berg studentby ble ferdigstilt i 2012, og består til sammen 644 enheter. Hele anlegget er på 17.500 m2 og ligger med kort vei til NTNU Gløshaugen, Studentersamfunnet og Lerkendal. I prosjektet var det hele tiden fokus på energieffektivisering, med et mål om 100 kw/h pr. m2 i netto energibehov, tilsvarende kravet til Lavenergihus. Underveis i byggeperioden ble det beregnede energibehovet blitt justert ned til 81 kWh/m2 i året som er på passivhusnivå.

Les mer om Berg studentby i forbildeprosjekter

Teknobyen studentboliger
Teknobyen studentboliger ligger mellom Elgeseter gate og Klæbuveien rett ved NTNU Gløshaugen og huser til sammen 116 studenter. Bygget er oppført som passivhus etter kravene i NS 3700 med høye isolasjonskrav for tak, vegg, gulv, vinduer og dører, i tillegg til strenge krav for bygningens tetthet. Prosjektet har mottatt tilskudd fra Enovas støtteprogram for passivhus. All ytterkledning er i trevirke som er i samsvar med ambisjonene til prosjektet «Trebyen Trondheim».

I 2012 ble Teknobyen studentboliger nominert til Statens Byggeskikkpris. For å bli nominert til Statens byggeskikkpris, er det en god del kriterier som må være oppfylt både når det gjelder energi, miljø og universell utforming. Mennesker med bevegelseshindringer må kunne bruke bygget, og et lavt energibehov er viktig. Juryen la imidlertid også vekt på byggets sosiale funksjon. 116 studenter deler ett kjøkken og har også tilgang til ei storstue på til sammen 370 m2. Trenden for studentboliger de siste årene har vært mer privatisering, mens på Teknobyen studentboliger er det motsatt bemerket juryen.

-Både på Berg studentby og på Teknobyen har studentene vært fornøyde med de nye boligene ifølge Aarvelta. Som utleier måler vi tilfredsheten blant våre leietakere og ser at folkfår tilbakemelding fra studentene om at de er fornøyde både på Berg og i Teknobyen. Vi har et bredt ansvar for trivsel i boligene våre, og det er en lang rekke tiltak som er årsaken til dette, sier Aarvelta.

Les mer om Teknobyen studentboliger i forbildeprosjekter

Lerkendal studentboliger
Med Lerkendal studentby som passivhus viderefører SiT satsingen på redusert energibruk i bygg. I slutten av mars 2012 mottok SiT godkjent rammesøknad og igangsettelsestillatelse for prosjektet. Første byggetrinn består av 298 hybelenheter og skal være innflyttingsklare til semesterstart 2013. De første byggene på tomta er nå lukket og innvendige arbeider er igangsatt.

De tre neste byggene bestående av 314 hybelenheter er nå på vei opp, og skal være klare til semesterstart våren 2014. I kontrakten som SiT har med Skanska skal passivhusstandarden i NS3700 oppfylles i prosjektet. Det er beregnet et netto energibehov på ca. 83 kWh/m2 i året. Det tilsvarer en besparelse på ca 28 % ift 10, eller over 500.000 kWh i året.

SiT mener at et viktig tiltak for reduksjon av energibruk er måling av elektrisitet og fjernvarme på boenhetsnivå. Det planlegges også et vaskeri hvor tørketromlene får innebygd varmegjenvinning og dermed sparer 60 % energi.

Les mer om Lerkendal studentboliger i forbildeprosjekter

Finansiering fra Husbanken

Berg studentby:

Grunnlån: kr 250.000.000,-
Tilskudd til studentboliger: kr 95.000.000,-

Antall enheter:
• 61 hybler
• 67 bokollektiv med i alt 462 hybler
• 59 leiligheter/parleiligheter (118 HE)
• Totalt: 644 HE

Teknobyen studentboliger:

Grunnlån: kr 70.100.000,-
Tilskudd til studentboliger: kr 29.000.000,-

Enheter:
113 hybler

Lerkendal studentby*:

Grunnlån: Kr 250.920.000,-
Tilskudd til studentboliger: kr 77.500.000,-*

Enheter:
612 hybler

*tilskuddet er foreløpig for 310 enheter.