-Et sunt og trygt hus vi kan bo i hele livet

Anders Engeland og familien oppgraderer i disse dager en enebolig på Årvoll i Oslo. Boligen skal bli langt mer energieffektiv samtidig som den får en mer funksjonell planløsning. Løsningene har en stor overføringsverdi til boliger som er bygd på 60-70-tallet.

Boligen oppgraderes mot de nye energikravene i 10. I tillegg vil boligen få et tilbygg på inngangsplanet som får et nytt bad og større gangareal. –Dette oppfyller våre ønsker om å få et sunt og trygt hus vi kan bo i hele livet. Soverom kan enkelt etableres på inngangsplanet. Vår forrige bolig endte opp som et dårlig oppussingsprosjekt, og nå går vi for en totalrenovering. Det er bare kjøkkenet som ikke blir berørt av oppgraderingen, sier Engeland.

Familien har for en periode flyttet ut av boligen, men vil flytte tilbake når arbeidet er ferdigstilt i løpet av sommeren. 

Eneboligen til Engeland er ett av pilotprosjektene i forskningsprosjektet SEOPP som ledes av SINTEF Byggforsk hvor målet er å vise at eldre boliger kan oppgraderes til en like god standard som en ny bolig. Det er Ratio arkitekter som er ansvarlig for prosjekteringen, mens Byggmestrene Olsen og Lindahl står for utførelsen av arbeidene. 


(f.v. Dag Erik Olsen fra Byggmestrene Olsen og Lindahl, Karin Hagen fra Ratio Arkitekter sammen med byggherrene Anders og Solveig. 

-Bedre bokvalitet

-For oss som har vært arkitekter har det vært viktig å lytte til behovene til familien. Vi har bl.a utnyttet kjelleren for å få tilrettelagt en utleiedel. Nye og større vinduer er satt inn, og i tillegg er det støpt ei ny trapp på utsiden. Kjellergulvet er isolert ved at den gamle betongen er pigget opp og isopor er lagt under ny støp, sier Karin Hagen som er partner i Ratio arkitekter. 

Tilgang på dagslys har også vært viktig for prosjekteringen. Den eksisterende verandaen er bygd ut og vi har satt inn fire store vinduer som slipper inn mye lys og gir et fint utsyn. I tillegg er det fjernet noen skillevegger i førsteetasjen slik at lyset fra de store vinduene når inn på hele planet. I tillegg er det satt inn takvinduer. –Med energitiltakene og den nye planløsningen gir dette mer romfølelse, mer utsyn, mer dagslys og et bedre inneklima. Kort sagt, bedre bokvalitet, sier Hagen.   1.  

Isoleres hele veien rundt
I huset på Årvoll har man valgt å beholde isolasjonen som var i veggene fra før av. Veggene etterisoleres med 10 cm isolasjon som er ei veggplate fra Glava. Platen monteres uten lekter på veggen men meg egne braketter som lektene festes på. Kjellerveggene er isolert med 250 mm, ved bruk av prefabrikkerte ringmurselementer. I taket beholdes 15 cm isolasjon, men nye I-bjelker legges på taktroet og etterisoleres med 30 cm isolasjon. 

Byggherren er fornøyd med at miljøtiltakene vil føre til et mer stabilt inneklima og jevnere temperatur, men har også tatt miljøansvar ved avfallshåndteringen.
-Vi har solgt laminatgulvet, dører, vinduer, varmekabler og lister. Det er mange fordeler med å selge unna materialer boligen, du slipper å betale for avfallshåndtering og folk kommer og henter materialene selv. Huset er nå nesten spredd over hele Østlandet, sier Engeland. 

Om SEOPP-prosjektet
SEOPP-prosjektet skal bidra til at flere huseiere vil rehabilitere sine småhus til ambisiøst nivå for energisparing og at rehabiliteringsmarkedet for småhus blir en attraktiv arena for profesjonelle aktører i byggenæringen.

I SEOPP utvikles løsninger for å gjennomføre oppgradering til en høy energistandard og samtidig oppnå betydelig forbedret inneklima, komfort og fuktteknisk sikre og robuste løsninger. Prosjektet startet i 2013 og avsluttes i 2016. I løpet av denne tiden skal rehabiliteringskonseptene utvikles og dokumenteres gjennom to demohus. 

– I dette prosjektet ønsker vi å demonstrere løsninger som både er enkle, miljøvennlige og kostnadseffektive, sier prosjektleder i SEOPP, Anne Gunnarshaug Lien i SINTEF Byggforsk.

SEOPP støttes av Norges Forskningsråd. Prosjektet eies av Mestergruppen Bolig AS, avd. Mesterhus, og SINTEF Byggforsk er prosjektleder. Andre prosjektpartnere er Husbanken, Hunton, NorDan, Isola, Glava, Ratio arkitekter, BoligEnøk, Enova, Byggma, Flexit, NVE og VELUX. Husbanken har støttet SEOPP-prosjektet med kompetansetilskudd. Oppgraderingen av eneboligen på Årvoll er finansiert med grunnlån fra Husbanken.